سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه: نمایش “طراحی سوخته” تلاش مذبوحانه برای خاموش کردن صدای کارگران است

پخش نمایش رسوا ” طراحی سوخته” از بخش خبری ” ۲۰:۳۰” شبکه دو تلوزیون تلاشی مذبوحانه برای خاموش کردن صدای حق طلبی کارگران و زحمتکشان و فرودستان است. در بخشی از این شو تلویزیونی باصطلاح اعترافاتی از کارگران زندانی اسماعیل بخشی و علی نجاتی از اعضای سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه و همچنین خانم سپیده قلیان پخش شد. از هفته ها پیش از پخش این نمایش تلوزیونی اسماعیل بخشی و سپیده قلیان که از زندان آزاد شده بودند شرح شکنجه های خود در زندان برای گرفتن اعترافات دروغین را رسانه ای و پیشاپیش پخش چنین نمایش های تلوزیونی (طراحی سوخته) را رسوا کرده بودند.

سازندگان‌ این برنامه با سر هم بند کردن ، اسامی بعضی از افراد ،سازمان ها و ربط دادن کارگران زندانی به ترامپ و آمریکا!!؟، به زعم خود تلاش کردند تا واقعیات اعتراضات کارگران در رابطه با عدم پرداخت حقوق و دزدی ها و چپاول صورت گرفته تحت عنوان “خصوصی سازی”را منکر شوند.

اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه، فولاد ملی اهواز، هپکو اراک، معدن آق دره و دیگر اعتراضات هر روزه کارگران، معلمان، پرستاران در سراسر کشور توطئه نیست. این صدای حق طلبی فرودستان کارد به استخوان رسیده است که با سناریو سازی در مورد آن و با خشونت، ضرب و شتم، بازداشت، شکنجه و زندان می خواهید آنرا خاموش کنید.

همبستگی کارگران و تشکل یابی شان حق بدیهی و به رسمیت شناخته شده بین المللی می باشد اما شما قصد دارید با نمایشی وارونه، به بینندگان چنین القا کنید که آن جرم است و سپس با خشونت فراوان آنرا سرکوب کنید.

اگر قرار باشد کسی مورد محاکمه قرار گیرد دزدان و فاسدانی هستند که میلیارد میلیارد سرمایه کارگران و زحمتکشان را به تارج می برند و راحت از گیت فرودگاه خارج می شوند.

باید کسانی محاکمه شوند که حتی به قانون خود پاییند نیستند. صدا و سیما و سازندگان این برنامه حتی بر خلاف قوانین موجود فیلمی را نمایش دادند که هنوز از طرف دادگاه مورد نظر سازندگان و طراحان برنامه، رای بر مجرم بودن کارگران زندانی هنوز اعلام نشده است، عجب از این‌همه بی عدالتی!؟

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه اعلام میدارد که ارتباط کارگران برای تبادل نظر، برای شناخت و آگاهی بیشتر در راستای نابودی فقر و فلاکت و سیه روزی، برای ایجاد تشکل های کارگری و ارتباطات کارگری در جهت همبستگی را حق طبیعی خود می داند. ضمن محکوم کردن این شو تلویزیونی خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط علی نجاتی و اسماعیل بخشی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران هفت تپه و همچنین سپیده قلیان و دیگر کارگران زندانی هستیم.
کارگر زندانی آزاد باید گردد!

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

اینرا هم بخوانید

جنبش قدرتمند علیه اعدام در مقابله با حکم اعدام شریفه محمدی.شریفه محمدی آزاد باید گردد

صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی فعال کارگری، زیست محیطی و معترض علیه اعدام در …