سه کارگر کشاورز در ملایر حین کار جانشان را از دست دادند

گازگرفتگی باعث مرگ سه کشاورز در عمق چاهی در روستای «منگاوی» شهرستان ملایر شد.

ایلنا نوشت:سه کارگر کشاورز در ملایر حین انجام کار جانشان را از دست دادند. روز گذشته زمانی که یک کارگر کشاورز برای رفع نقص فنی موتور آب در روستای «منگاوی» شهرستان ملایر استان همدان، وارد عمق چاهی می‌شود که در نتیجه آن جان خودرا از دست داد. بر اساس این گزارش، برادر این کشاورز که پس از مطلع شدن از گازگرفتگی این کارگر در عمق چاه، برای نجات او وارد چاه می‌شود اما هر دو بر اثر مسمومیت با گازهای متصاعد شده جان خود را از دست می‌دهند.از قرار معلوم در ادامه این اتفاق پسر عموی این دو برادر که در همان نزدیکی مشغول کشاورزی بود، برای نجات جان این دو نفر داخل چاه می ‌شود که وی هم براثر گازگرفتگی جان خودرا از دست می‌دهد.

اینرا هم بخوانید

بیش از۱۵۰۰ نویسنده و ناشر فرانسوی علیه راست افراطی طومار امضا کردند

بیش از ۱۵۰۰ نویسنده، ناشر، کتابفروش و استاد دانشگاه فرانسوی با امضای طوماری از مردم …