سوسیال اینترنشنال:ایران به حقوق مردمش احترام بگذارد. گفتگو با مقام حزب دموکرات کردستان ایران

نشست دوره ای احزاب سوسیال اینترنشنال که با حضور بسیاری از احزاب سوسیال دموکرات و چپ گرا از سراسر جهان در شهر کارتاگنا کلمبیا برگزار شد، با صدور قطعنامه ای که در آن ازحکومت ایران خواسته شده به حقوق اولیه مردم این کشور احترام بگذارد به کار خود پایان داد.مصاحبه با مقام حزب دموکرات کردستان ایران

اینرا هم بخوانید

احکام بیش از ۶۰ سال حبس برای فعالان گیلانی به شعبه اجرای احکام دادسرای رشت ارسال شد

پرونده فعالان مدنی و حقوق زنان گیلان که در مجموع به بیش از ۶۰ سال …