سومین روز اعتصاب و تجمع بزرگ کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران


 ما کارگران فولاد علیه ظلم و بیداد می جنگیم می جنگیم “

امروز بیست و دوم آبانماه کارگران تمامی بخش های مختلف گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز برای سومین روز متوالی در اعتراض به سقف نازل حقوقها و خلف وعده های مدیریت فاسد و پاسخ ندادن به خواستهایشان دست از کار کشیدند و در محوطه شرکت تجمع و راهپیمایی کردند.

کارگران در برابر تهدیدات مدیریت با شعارهای “نه تهدید نه زندان دیگر اثر ندارد”  و “مدیر بی لیاقت نمیخوایم، نمیخوایم” پاسخ دندان شکنی به مدیریت فولاد دادند. افزایش فوری حقوقها و همسان سازی آن مطابق دریافتی شرکتهای مشابه، اجرای کامل طرح طبقه بندی مشاغل که بتواند بهبودی در سطح دریافتی های کارگران بدهد و بازگشت به کار تمامی کارگران اخراجی از جمله خواستهای فوری این کارگران است. کارگران بارها خواستهای خود را طرح کرده بودند اما پاسخی نگرفتند و امروز شعار میدادند “گفته بودیم می آییم، تازه این آغاز کار است” و به این ترتیب عزم خود را برای گرفتن مطالباتشان تاکید کردند.

 حزب کمونیست کارگری ایران

۲۲ آبان  ۱۴۰۲،  ۱۳ نوامبر  ۲۰۲۳

اینرا هم بخوانید

حمایت سندیکاهای کارگری چهار کشور اروپا از تجمع همبستگی با کارگران ایران در شهر ژنو سوئیس

شماری از سندیکاها و تشکل های کارگری چهار کشور اروپایی حمایت خود را از تجمع …