سومین هفته سه‌شنبه‌های اعتراض علیه اعدام- شهلا دانشفر

این هفته ۲۴ بهمن سومین هفته سه‌شنبه‌های اعتراض علیه اعدام بود. استارت چنین روزی از زندان قزل‌حصار زده شد و آنها این روز را سه‌شنبه‌های سیاه خواندند. چون اعدام‌ها با ناقوس مرگ اذان سحرگاه در این روز انجام می‌گیرد. زندانیان شجاع قزل‌حصار اعلام کرده‌اند که در اعتراض به اعدام‌ها و تا توقف آن هر هفته در این روز دست به اعتصاب‌غذا خواهند زد و بر لغو مجازات اعدام تأکید کردند. اکنون هشتگ “سه‌شنبه‌های سیاه” برند شده و دامنه این حرکت اعتراضی به زندان‌های دیگر همچون اوین و سقز و مشهد نیز کشیده شده است.

اعتراض زندانیان علیه اعدام‌ها با حمایت اجتماعی گسترده‌ای روبرو شده است. قبلاً نهاد دادخواهان ضمن اعلام حمایت از فراخوان زندانیان در قزل‌حصار، کل جامعه را به اعتراضی همگانی در روزهای سه‌شنبه هر هفته علیه اعدام‌ها فراخوانده بود. این هفته ده تشکل کارگری و اجتماعی در بیانیه‌ای مشترک تحت عنوان “به سه‌شنبه‌های اعتراض علیه اعدام می‌پیوندیم”، همه بخش‌های جامعه را به پیوستن به این روز فراخوانده‌اند. بیانیه‌ای که خود به موضوع استوری خانواده‌های دادخواه دیگر و فعالین اجتماعی دیگر در مدیای اجتماعی تبدیل شده و بازتاب قابل‌توجهی در مدیای اجتماعی و اخبار رسانه‌ها داشته است. 

تشکل‌های امضاکننده این بیانیه عبارت‌اند از: اتحاد بازنشستگان، انجمن برق و فلز کرمانشاه، سندیکای نقاشان البرز، دانشجویان پیشرو، شورای بازنشستگان ایران، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیررسمی نفت (ارکان ثالث)، شورای هماهنگی اعتراضات پرستاران، ندای زنان ایران، نهاد دادخواهان

تشکل‌های امضاکننده این بیانیه در واقع حلقه اتصال بخش‌های مختلفی از کارگران و مردم معترض در جامعه‌اند. انتشار چنین بیانیه‌ای از سوی آنها یک اتفاق سیاسی مهم است و جنبش علیه اعدام را گامی به جلو می‌برد. کارزار جهانی نه به اعدام فعالانه به سه‌شنبه‌های اعتراض پیوسته است. حزب کمونیست کارگری ایران نیز از این اعتراض حمایت و پشتیبانی کرده و کل جامعه را به پیوستن به آن فراخوانده است. این جنبشی است قدرتمند که در برابر سرکوبگری‌های حکومت برای عقب زدن مبارزات مردم ایستاده و با کارزار نه به اعدام می‌کوشد مسیر پیشروی انقلاب را هموار کند. جنبشی با ابعادی جهانی که به فشاری بر روی دولت‌ها و نهادهای دولتی اروپایی تبدیل شده است و قطعنامه پارلمان اروپا علیه اعدام‌ها بازتابی از این پیشروی‌هاست.

 امضاکنندگان بیانیه ده تشکل ضمن اعلام حمایت از سه‌شنبه‌های اعتراض زندانیان قزل‌حصار و دیگر زندانیان و خانواده‌های دادخواه، محکم و استوار همگان را به پیوستن به سه‌شنبه‌های اعتراض علیه اعدام فراخوانده و می‌نویسند: “ما تشکل‌های کارگری و اجتماعی عموم نیروهای سیاسی آزادی‌خواه و برابری‌طلب، کارگران، معلمان، بازنشستگان و جوانان انقلابی را به مبارزه‌ای سراسری و قدرتمندانه در ابعادی داخلی و بین‌المللی برای توقف و لغو مجازات اعدام فرامی‌خوانیم”.

بدین‌گونه سه‌شنبه‌های اعتراض علیه اعدام روزی نمادین برای اعتراض سراسری و همگانی علیه اعدام‌ها و برای پایان‌دادن به این شکل شنیع و وحشیانه مجازات است. اعتراضی که مستقیماً به فراخوان گوهر عشقی به اعتصابات سراسری به‌عنوان راه مؤثر برای پایان‌دادن به بساط سرکوب و جنایت حکومت وصل است. اعتراضی در دفاع از زندگی و در تداوم انقلاب زن زندگی آزادی است. تلاشی برای هموارکردن مسیر انقلاب برای رهایی از جهنم جمهوری اسلامی. به سه‌شنبه‌های اعتراض علیه اعدام بپیوندیم. 

اینرا هم بخوانید

افزایش دستمزد یا حمله معیشتی گفتگو با شهلا دانشفر در برنامه خط رفاه در تلویزیون کانال جدید

کارگر کمونیست ۸۲۴ حسن صالحی: در برنامه این هفته در مورد تعیین میزان حداقل دستمزد …