شانزدهمین روز اعتصاب قدرتمند کارگران نیشکر هفت تپه- اسد بیگی به بیست سال حبس محکوم شد و باقی باند او به ۵ تا ۲۰ سال حبس

امروز بیست و یکم مهر ماه کارگران نیشکر هفت تپه برای شانزدهمن روز از دور جدید اعتراضاتشان مقابل اداره کار شوش تجمع کردند. بازگشت به کار فوری کارگران اخراجی مطالبه گر تعیین تکلیف مالکیت شرکت، شفاف سازی نحوه واگذاری شرکت، بخشنامه کردن نحوه دادن مطالبات و خواسته ها و اعلام تاریخ پرداخت حقوق های معوقه ا زجمله تاکیدات سخنرانان تجمع امروز کارگران بود. در این سخنرانی ها کارگران عبدالخانی مدیر اداره کار شوش را مورد خطاب قرار داده و اعلام کردند که باید هر چه زودتر به مطالبات آنها پاسخ داده شود. کارگران اعلام کردند که اگر قرار است کارگر با اعتراض هر روزه اش بدنبال مطالباتش باشد و با زور آنها را بگیرد، شما دیگر چه کاره هستید و در سازمان خود را ببنیدید.

امروز همچنین حکم زندانی اسدبیگی و باند مافیایی او از سوی سخنگوی دستگاه قضایی ذبیح‌الله خداییان اعلام شد. بر اساس این حکم اسد بیگی سردسته باند مافیایی خلع ید شده از نیشکر هفت تپه به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی و مباشرت در قاچاق عمده ارز به ۲۰ سال حبس، جزای نقدی، رد اموال و انفصال از خدمات دولتی و سایر متهمان این پرونده به ۵ تا ۲۰ سال حبس محکوم شده اند. یک قلم از اتهامات اسد بیگی مشارکت در قاچاق یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون یورو و مباشرت در قاچاق دو میلیون و ۸۹۴ هزار یورو بوده است. قلم دیگر آن پرداخت رشوه های کلان به مدیران بانک مرکزی قید شده است. البته یک عامل مهم مشکل ساز بودن این پرونده برای حکومتیان دست داشتن همه آنها در اختلاس ها و رشوه خواری در نیشکر هفت تپه است.

روشن است که اسد بیگی زیر فشار اعتراضات کارگران خلع ید و دادگاهی و محکوم شده است. او سالها عزیز دردانه حکومتیان بود و این کارگران معترض بودند که دستگیر و محاکمه و شکنجه میشدند. اینکه پشت پرده این احکام چه باند بازیها و بده بستانهایی قرار دارد برای کارگران روشن نیست اما کارگران با خلع ید از اسد بیگی خواهان این هستند که خواستهایشان بطور کامل عملی شود.

خواستهای فوری کارگران نیشکر هفت تپه عبارتند از: بازگشت به کار همکاران مطالبه گر اخراجی، تعیین تکلیف مالکیت شرکت، شفاف سازی نحوه واگذاری شرکت، بخشنامه کردن نحوه دادن مطالبات و خواسته ها و اعلام تاریخ پرداخت حقوق های معوقه و بازگردانده شدن پولهای به سرقت رفته به شرکت هستند.

این کارگران همچنین خواهان بسته شدن تمامی پرونده های امنیتی تشکیل شده برای کارگران و حامیان خود از جمله مختومه اعلام شدن پرونده فرزانه زیلابی و آزادی بدون قید و شرط سپیده قلیان هستند.

کارگران نیشکر هفت تپه اعلام کرده اند که تا خواستهایشان پاسخ نگیرد اعتصاب آنها ادامه خواهد داشت.

۵ سال جدال جانانه کارگران نیشکر هفت تپه علیه بساط چپاول و دزدی در نیشکر هفت تپه الگوی درخشانی از مبارزه است که به همه کارگران و همه مردم راه نشان میدهد. از درسهای این مبارزات باید آموخت.

حزب کمونیست کارگری ایران

۲۱ مهر ۱۴۰۰ ، ۱۳ اکتبر ۲۰۲۱

اینرا هم بخوانید

از خوزستان چه خبر؟ اخبار هفته: واحد خوزستان کمیته سازمانده حزب کمونیست کارگری

۲۹ اردیبهشت  تا ۴ خرداد  ۱۴۰۳ ۴ خرداد – بنا بر گزارشات میانگین شاخص آلودگی …