شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران: دهم دسامبر، روز جهانی حقوق بشر را گرامی می داریم!

همه ساله در سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، کارنامه سیاه جنایات رژیم اسلامی و تداوم نقض آشکار حقوق بشر در ایران، در حافظه های همه آزادیخواهان و مدافعان حقوق بشر ورق می خورند. آنان همواره در دفاع از حقوق انسانی و اساسی لگدکوب شده مردم، مصمم تر می شوند. این رژیم که از اعماق جاهلیت سر برون آورده، با تمام دستاوردهای تمدن بشری در ستیز است و برای بازگرداندن ایرانیان و مردم خاورمیانه به دوران جاهلیت، از هیچ کشتار و جنایتی کوتاهی نمی کند. جمهوری اسلامی از ابتدای به قدرت رسیدن، از میان بردن کرامت انسانی و تمامی ارزش ها و تمدن بشری را رسالت مذهبی خود قرار داده است. برشمردن موارد نقض حقوق بشر در زیر سلطه جکومت اسلامی ضد بشری ناممکن است.

حکومتی که سنگسار، تبعیض، شکنجه، اعدام، بریدن دست و پا و کورکردن را در قرن ۲۱ در قوانین جزائی خود دارد. در ایران امروزی زنان، دگراندیشان، اقلیت های مذهبی و قومی بنا بر قانون از حقوق برابر شهروندی محرومند و شهروند درجه دوم محسوب می شوند. هم چنین برشمردن تعداد دستگیرشدگان، اعدامیان، ترور شدگان، شکنجه شدگان و کشته ها در طی ۴۳ سال گذشته غیرممکن است. زیرا حکومت جهل و مستبد بر جنایات خود، از جمله بر اعدام هزاران زن و مرد و کودک در دهه ۶۰ و کشتار هولناک زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ سرپوش نهاده است.

خوشبختانه طرفداران حقوق بشر و وجدان های بیدار در جهان بر بی عدالتی رژیم جمهوری اسلامی و به زیر پاگذاشته شدن حقوق شهروندان ایرانی آگاهند. از نمونه های بارز این گفته ما، محکومیت های تکراری حکومت اسلامی در شورای امنیت سازمان ملل و انتخاب گزارشگران ویژه در باره وضعیت حقوق بشر در ایران می باشد. در واقع محاکمه حمید نوری(حمید عباسی) یکی از عوامل اصلی کشتار ۶۷ در دادگاه سوئد محاکمه عملکردهای جمهوری اسلامی نسبت به مخالفان این رژیم می‌باشد.

حمید نوری که یکی از عوامل جنایت در زندان های گوهردشت و اوین در سال های دهه۶۰ می باشد، مانند اربابان خود، بی شرمانه منکر اعدام زندانیان سیاسی و گورستان دسته جمعی خاوران است!

جنایات و کشتار جمهوری اسلامی در ایران و خارج از مرزها، در زمره جنایت علیه بشریت هستند که باید با پیگیری دادخواهان و مدافعان حقوق بشر، در مجامع بین المللی و دادگاه های کشورهای دیگر مطرح شوند. بدون تردید همبستگی و فعالیت مشترک نهادها و شخصیت های مدافع حقوق بشر در راستای محاکمه حضوری و یا غیابی آمران و عاملان جنایات در ایران می تواند از یک سوی موجب تقویت جنبش دادخواهی مردم گردد و از سوی دیگر هشداری به کسانی باشد که بی رحمانه و بدون ترس از سرنوشت شوم خود، تجمع معترضان حق طلب را به گلوله می بندند و صدها نفر را دستگیر و زندانی می کنند.

ما نهادهای امضا کننده این بیانیه، در سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، از مبارزات مردم اصفهان، خوزستان و سایر مناطق ایران برای دستیابی به آب و آزادی پشتیبانی می کنیم. از همه آزادی خواهان و مدافعان حقوق بشری درخواست می کنیم که سرکوب مردم سراسر ایران توسط نیروهای حکومتی را محکوم کنند.

از تشکل های حقوق بشری ایرانی می خواهیم که متحدانه در برابر برخوردهای وحشیانه نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی، به طور یکپارچه، صدای رسای مردم زجر کشیده ایران باشند.

ما خواهان محاکمه آمران و عاملان جمهوری اسلامی به ویژه شخص خامنه ای هستیم. زیرا آنان در فقر و فلاکت مردم ایران، فرار مغز ها از کشور، کشتار مخالفان سیاست رژیم، نابودی زیستگاه ایران، مرگ بیش از ۱۰۰۰۰۰ نفر در اثر عدم اجازه ورود واکسن کرونا… نقش داشته اند، در دادگاه هایی، در ایران آزاد می باشیم.

شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران

۱۰ دسامبر ۲۰۲۱

امضاء:

۱ – انجمن زنان ایرانی – مونترال

۲ – انجمن جمهوریخواهان ایران – پاریس

۳ – انجمن جمهوری خواهان آلمان و هلند

۴ – انجمن حقوق بشر و دموکراسی برای ایران – هامبورگ

۵ – انجمن فرهنگی ایران و سوئیس – ژنو

۶ – بنیاد اسماعیل خویی

۷ – مادران پارک لاله – دورتموند

۸ – حامیان مادران پارک لاله – هامبورگ

۹ – حامیان مادران پارک لاله – فرزنو

۱۰- شبکه همبستگی ملی فرزنو – کالیفرنیا

۱۱- فدراسیون اروپرس

۱۲- کانون مدافعان حقوق بشر کردستان

۱۳- کمیته همبستگی برای حقوق بشر درایران – نروژ

۱۴- کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی – پاریس

۱۵- کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – شیکاگو

۱۶- کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – هجا

۱۷- کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

۱۸- مادران صلح مونترال

۱۹- نهاد «همه حقوق بشر، برای همه، در ایران»

۲۰- همبستگی جمهوری خواهان ایران (هجا) – مونترال

۲۱- همبستگی برای حقوق بشر در ایران – کلگری

۲۲ – زنان برای آزادی و برابری پایدار

اینرا هم بخوانید

تشکل انقلاب زنانه؛ علیه صدور حکم اعدام پخشان عزیزی و تمامی احکام شنیع اعدام باید دست به اعتراض و اعتصاب بزنیم!

پخشان عزیزی، روزنامه نگار، فارغ التحصیل رشته مددکاری دانشگاه علامه تهران، و زندانی سیاسی زن …