شهرداری تهران از١٣٩٠تا ١٤٠٣ بالغ بر٢ هزار و ٦٠٨ میلیارد تومان صرف ساخت مساجد کرده است

از سال 1390 تا 1403 ما شاهد آن هستیم که شهرداری تهران در طی این سال‌ها رقمی بالغ بر 2 هزار و 608 میلیارد تومان را صرف کمک به مساجد شهر تهران و کمک به ساخت مسجد، حسینیه و حوزه علمیه نموده است.طی 14 سال یعنی در خلال سالهای 1390 تا 1403 ما شاهد آن هستیم که در بودجه شهرداری تهران به ازای هر نفر شهروند تهرانی چیزی حدود 298 هزار و 543 تومان صرف کمک به مساجد و اماکن مذهبی شهر شده است.

وب سایت اکو ایران:این روزها موضوع ساخت مسجد در بوستان قیطریه و مخالفت‌های مردمی با ساخت و ساز در پارک از یک سو و اصرار زاکانی و همراهانش در شورای شهر بر ساخت این مسجد در پارک بر اساس درخواست‌های مردمی مساله مشارکت و مداخله شهرداری در ساخت و ساز مساجد به یک موضوع برای اظهار نظرهای موافق و مخالف از سوی اعضاء فعلی و پیشین شورای شهر و کنشگران شهری تبدیل شده است، در این میان اما هیچکس از ابعاد کمک های مالی شهرداری تهران به ساخت و ساز مساجد در شهر حرفی نزده است و دقیقا مشخص نیست شهرداری با پول مردم تهران چه مقدار مسجد ساخته است و یا به ساخت مساجد کمک کرده است

بهروز شیخ رودی؛معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران در گفتگو با اکو ایران به مرورابعاد مالی کمک شهرداری تهران به ساخت و توسعه مساجد از سال 1390 تا امروز پرداخته است.

وی می گوید بر اساس داده های بودجه مصوب شهرداری تهران از سال 1390 تا 1403 ما شاهد آن هستیم که شهرداری تهران در طی این سالها رقمی بالغ بر 2 هزار و 608 میلیارد تومان را صرف کمک به مساجد شهر تهران و کمک به ساخت مسجد،حسینیه و حوزه علمیه نموده است. رقمی که حکایت از سهم نیم درصدی مساجد و زیر ساخت های مذهبی شهر از کل منابع بودجه شهرداری تهران طی سالهای 1390 تا 1403 دارد.

وی حسای و کتاب کرده و می گوید:گفت طی این سالها از مجموع 491 هزار میلیارد تومان منابع بودجه شهرداری تهران،سهم مساجد و اماکن مذهبی شهر تهران برابر با 2 هزار و 608 میلیارد تومان بوده است، رقمی که شهرداری تهران با تصویب شورای شهر آن را به وکالت و نمایندگی از یکایک شهروندان و اهالی تهران خرج مساجد واماکن مذهبی تهران نموده است و به عبارت دیگر باید گفت طی 14 سال یعنی در خلال سالهای 1390 تا 1403 ما شاهد آن هستیم که در بودجه شهرداری تهران به ازای هر نفر شهروند تهرانی چیزی حدود 298 هزار و 543 تومان صرف کمک به مساجد و اماکن مذهبی شهر شده است.

وی در ادامه گفته است:در بودجه سالهای 1390 تا 1400 ما شاهد وجود 325 ردیف اعتباری با نام مشخص برای کمک به ساخت و توسعه مسجد،حسینیه و حوزه علمیه در شهر تهران هستیم. مسجد،حسینیه و حوزه علمیه ای که از محل اعتبارات شهرداری تهران ساخته شده است و باید گفت شهرداری به نمایندگی از همه مردم تهران در تامین هزینه های ساخت این اماکن مذهبی مشارکت داشته است و افتخار این کمک بیش تر از آنکه نصیب چمران و زاکانی یا قالیباف و حناچی باشد از آن مردمی است که با پرداخت عوارض و بهای خدمات منابع شهرداری را تامین کرده اند تا شهرداری بتواند این اعتبارات را برای زیرساخت های مذهبی شهر هزینه کند.اما متاسفانه در واقعیت با این مساله مواجهه بوده ایم که برخی مدیران شهری به جای آنکه این مشارکت مردم در تامین منابع مالی زیرساخت های مذهبی شهر را ارج و قدر بدانند،طوری رفتار می کنند که انگار پول ساخت این مساجد را به عرق جبین یا از ارث پدرشان تامین کرده اند!

در خلال سالهای 1390 تا 1395 یعنی اواخر دوره سوم و طول دوره چهارم ما شاهد تخصیص اعتباری بالغ بر 857 میلیارد تومان در پنج سال آخر دوره مدیریت قالیباف با تصویب شورای سوم و چهارم برای کمک به مساجد و اماکن مذهبی هستیم، در سالهای 1396 تا 1399 یعنی در خلال سالهای دوره پنجم نیز شاهد تخصیص اعتبار 253 میلیارد تومانی با تصویب شورای پنجم برای کمک به مساجد و اماکن مذهبی در تهران بوده ایم.

از سال 1400 تا 1403 یعنی در خلال سالهای اخیر با مدیریت زاکانی در شهرداری و سیاستگذاری چمران در شورای شهر نیز ما شاهد تخصیص اعتبار 1 هزار و 497 میلیارد تومانی مدیریت شهری ششم برای کمک به مساجد و اماکن مذهبی هستیم. همانطور که شاهد هستیم مجموع عملکرد مدیریت شهری دوره ششم در کمک به مساجد و اماکن مذهبی با سکانداری زاکانی در شهرداری یعنی از سال 1400 تا 1403 از حیث رقمی بیش تر از مجموع کمک های یک دهه گذشته شهرداری از سال 1390 تا 1399 و دو دوره مختلف مدیریت و سیاستگذاری شوراهای سوم،چهارم و پنجم بوده است، این موضوع وقتی روشن تر می شود که بدانیم در بودجه سال 1403 شهرداری تهران که اسفند ماه امسال با امضای چمران به شهرداری ابلاغ شده است اعتبار پیش بینی شده برای کمک به مساجد و اماکن مذهبی رقمی بالغ بر 797 میلیارد تومان پیش بینی شده است.

اینرا هم بخوانید

جمهوری اسلامی هفت نفر را به اتهام مواد مخدر، در زندان‌های کرمان و کرج اعدام کرد

بر اساس گزارشات منتشر شده در مدیای اجتماعی رژیم سحرگاه یک‌شنبه ۲ اردیبهشت هفت زندانی …