شهرداری تهران پنجمین مرکز حمایت از زنان آسیب دیده را هم تعطیل کرد‌

روزنامه اعتماد خبر داد که شهرداری تهران پنجمین مرکز حمایت از زنان آسیب دیده را هم تعطیل کرد‌. گزاارش

با حکم تخلیه‌ای که اردیبهشت امسال، شهرداری منطقه 10 برای یکی از ساختمان‌های « طلوع بی‌نشان‌ها » صادر کرد، پنجمین مرکز حمایت از زنان آسیب دیده در شهر تهران هم تعطیل شد . « سرای غزل » یکی از مراکز متعلق به موسسه خیریه « طلوع بی‌نشان‌ها » بود که از چند سال قبل به زنان آسیب دیده یا در معرض آسیب، خدمات حمایتی و بهداشتی و درمانی ارایه می‌کرد .

ساختمان این مرکز، متعلق به شهرداری منطقه 10 بود که 4 اردیبهشت‌ماه امسال، حکم تخلیه این ساختمان به دست مدیرعامل «طلوع » رسید و حالا « سرای غزل » بعد از خانه خورشید (موسسه حمایت از زنان آسیب‌دیده و معتاد بی‌خانمان واقع در محدوده دروازه‌غار) موسسه نور سپید هدایت (مرکز اقامت و خدمات کاهش آسیب برای زنان‌آسیب‌دیده و معتاد بی‌خانمان واقع در میدان شوش) سرپناه شبانه زنان (مرکز اقامت برای زنان آسیب دیده و معتاد بی‌خانمان واقع در محدوده دروازه غار) و سازمان پزشکان بدون مرز (موسسه ارایه خدمات حمایتی و درمانی به زنان و مردان و کودکان بی‌خانمان و معتاد و آسیب دیده واقع در محدوده خیابان مولوی) پنجمین مرکز ارایه خدمات حمایتی به زنان آسیب دیده و بی‌خانمان در شهر تهران است که ظرف 32 ماه اخیر (از پاییز 1400 تا اردیبهشت 1403) تعطیل می‌شود .

وجه اشتراک هر 5 مرکز این است که توسط مردم و انجمن‌های غیر‌دولتی راه‌اندازی شده بودند و به زنان آسیب‌دیده خدمت می‌دادند .

اینرا هم بخوانید

سازمان ملل و رئیسی قاتل – کیوان جاوید

مندرج در ژورنال شماره ۷۴۲ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده …