شهلا خباززاده و پروین آزاد: پاسخ ما به ماموران جنایتکار وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران; جمهوری اسلامی برو سوراخ موش بخر

می خواهیم به اطلاع همه مردم برسانیم که مدتی است ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با تهدید و ارعاب، خواهرمان را در ایران تحت فشار گذاشته‌اند تا صدای اعتراض ما را خاموش کنند.

پاسخ ما بسیار روشن است! کور خوانده‌اید! آنکه باید نه فقط از صدا بیفتد که از ترس مرگ سوراخ موش بخرد همه شما مأموران نان به مزد و بی‌شرم هستید! آنقدر زبون و درمانده شده‌اید که برای ساکت کردن فعالین سیاسی به تهدید اعضای خانواده آنها روی‌آورده‌اید! ما فعالیت سیاسی و افشاگری بی امان خود را علیه شما بیشتر از هروقت دیگر گسترش می‌دهیم تا عمق درماندگی شما بیشتر عیان شود!

ما محکمتر از همیشه در مقابلتان می ایستیم! پشتیبان فعالیت‌های ما علیه حکومت جنایتکار شما، جنبش عظیم اعتراضی جامعه است. این جنبشی است که به ضرب کشتار و زندان و تهدید خواستید ساکتش کنید اما قوی‌تر از هروقت دیگر در مقابل شما ایستاده است و عیان است که توان سرکوبش را دارید از دست می‌دهید. روز محاکمه همه تان نزدیک است.

شمسی جبارزاده(شهلا خباززاده) ،‌ پروین جبارزاده(پروین آزاد )

۲۱ نوامبر ۲۰۲۱

اینرا هم بخوانید

اعتراضات معلمان علیه سیرک انتخاباتی حکومت و دو خبر دیگر

بخشهای مختلف مردم علیه نمایش انتخاباتی حکومت موضع گیری میکنند و ضدیت دست اندرکاران و …