شکایت تعدادی از پرسنل وزارت نفت به دیوان عدالت اداری

در روزهای گذشته، تعدادی از پرسنل استخدامی سال 93 وزارت نفت، در دیوان عدالت اداری طرح شکایت کردند.جمعی از پرسنل استخدامی سال 93 وزارت نفت، شکایت خود را به دیوان عدالت اداری بردند.این کارکنان که از سال 93 مشغول به کار هستند، در رابطه به دستورالعمل اختیارات وزارت نفت (ماده 10) شکایت دارند.

یکی از این کارکنان می‌گوید: مسائل اصلی مطرح در این شکایات، پایه حقوقی پایین، افزایش سن بازنشستگی از 60 به 65 سال و افزایش مدت پیمان برای کارمندان جدید‌الاستخدام از 2 سال به 3 و 5 سال است.خواسته این کارکنان، اجرای کامل و یکسان ضوابط و دستورالعمل های استخدامی برای همه پرسنل وزارت نفت است.ایلنا

اینرا هم بخوانید

شکایت علیه مدیر سابق و بازداشتی صداوسیما در فرانسه

سازمان حقوق بشری «عدالت برای ایران» اعلام کرد در حال تنظیم شکایت در دادگستری فرانسه …