صحبتی با کارگران بازنشسته فولاد

کارگران بازنشسته فولاد!

شما و خانواده هایتان در هفته های گذشته نمونه ای از جسارت، پیگیری و اتحاد را در تهران و اصفهان و کرمان به نمایش گذاشتید. خواست های شما مبنی بر حقوق بالای چهار میلیون و درمان پایدار و کارآمد یا درمان رایگان خواست همه مردم است. شعارهای تند و تیز شما علیه آیت الله ها و مقامات حکومت و دزدان ومفتخوران حاکم و صدا و سیمای منفورشان، حرف دل همه مردم است. استفاده شما از مدیای اجتماعی و تاکیدتان بر حضور خانواده ها و راهپیمایی های پشت سر هم شما مخصوصا در شهر اصفهان درس های بزرگی برای کل طبقه کارگر دارد. شما ستون محکم جنبش کارگری و جنبش آزادیخواهانه مردم ایران و یکی از رادیکال ترین بخش های آن هستید و بحق شایسته پشتیبانی همه جانبه همه مردم. جا دارد از جانب کل طبقه کارگر به شما و خانواده هایتان که قاطعانه در تجمعات اعتراضی حضور دارند درود بفرستیم.

اما تعداد بازنشستگان فولاد در سطح کشور ۸۵ هزار نفر است که با خانواده هایتان جمعیت عظیمی را تشکیل میدهید. در اصفهان و تهران،‌ کرمان و گیلان، خوزستان و آذربایجان و سایر استانهای کشور این جمعیت باید به میدان بیاید. شما و خانواده هایتان که در صف اول اعتراض بازنشستگان فولاد دست به تجمع همزمان در شهرهای مختلفو یا در تجمع سراسری در تهران زده اید، نقش مهمی در تشویق و به حرکت درآوردن کل این نیروی عظیم در سراسر کشور دارید. شما بدرست به حضور سایر بازنشستگان و خانواده هایشان در شبکه های اجتماعی تاکید کرده اید و این توان را دارید که این نیروی عظیم را در این گروهها نیز فعال کنید تا کل نیرویتان را برای حضور قدرتمند در خیابان آماده کنید و به میدان بیاورید.

انگل های حاکم به ورشکستگی و بی آبرویی خود و به نفرت و نارضایتی عمیق مردم دارند اعتراف میکنند، اما قصد دارند بحرانشان را بر سر شما و کل طبقه کارگر بشکنند. بشدت از خشم و اعتراض عمیق جامعه وحشت کرده اند و میدانند که به تمام معنی منزوی هستند. قدرت شما و خانواده هایتان و حمایت مردم بدون شک قادر است آنها را تسلیم خواست هایتان کند. حزب کمونیست کارگری ضمن حمایت قاطعانه از خواست های بحق شما، همه کارگران و مردم زحمتکش، دانشجویان و همه انسانهای آزادیخواه را فرامیخواند که بهر شکل که میتوانند صفوف شما را تقویت کنند و صدای شما را رساتر سازند. حقوق شما و کلیه کارگران و بازنشستگان باید بالای خط فقر باشد، درمان برای همگان باید رایگان باشد و اعتراض و اعتصاب و تشکل بی قید و شرط آزاد باشد.

 

اصغر کریمی

از طرف حزب کمونیست کارگری ایران

 

۲۷ آذر ۱۳۹۶، ۱۸ دسامبر ۲۰۱۷

 

اینرا هم بخوانید

خشم و نفرت علیه جنگ و حکومت – اصغر کریمی

مندرج در ژورنال شماره ۷۰۴ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده …