صحبتی با کارگران نیشکر هفت تپه.درمورد احضار چهل کارگر دیگر به دادگاه

 سندیکای شما کارگران نیشکر هفت تپه در اطلاعیه ای گفته است که ۴۰ نفر دیگر از شما (و طبق خبر دیگری ۷۰ نفر از شما) به دادگاه احضار شده اید تا صبح یکشنبه ۱۵ مرداد خود را به دادگاه شوش معرفی کنید. اتهام همکاران شما تحریک کارگران به اعتصاب است. اگر این اتهام واقعی باشد این البته مایه افتحار آنها است که رفقایشان را برای گرفتن حقشان به اعتصاب تشویق کرده اند. و شما لازم است با تمام قوا از آنها حمایت کنید و با تمام قوا به آنها پشتگرمی بدهید.

 این احضارها نشان میدهد که احضارها و بازداشت های هفته قبل موفق نبوده است. نشان میدهد که شما نه تنها مرعوب نشده اید و کوتاه نیامده اید بلکه متحدتر از قبل دست به اعتصاب زدید و همکارانتان را آزاد کردید. اما اکنون مبارزه شما و تلاش جبهه مقابل شما به نقطه حساسی رسیده است. سندیکای شما میگوید که لیست این چهل نفر یا هفتاد نفر توسط مزدوران حراست و سیامک افشار، مدیر عامل کارخانه، تهیه شده است. روشن است که احضار کارگران به دادگاه با تبانی مدیریت کارخانه و دستگاه قضایی و ارگان های حکومت صورت گرفته است. میخواهند شما را تسلیم کنند تا اجحافات بیشتری به شما تحمیل کنند، شمشیر دستگیری و اخراج را بالای سر شما نگهدارند تا به بیحقوقی بیشتر تن بدهید. اما بدون هیچ تردیدی شما از چنان موقعیتی برخوردارید که میتوانید در این زورآزمایی سربلند و پیروز بیرون بیایید. بالایی ها در اوج بحران و تفرقه اند، اعتماد بنفسشان تضعیف شده و حتی مزدورانشان نیز به مقامات بالاتر بی اعتماد شده اند. مردم بشدت عصبانی اند، از همه طرف صدای اعتراض مردم بلند شده است. و شما در ماههای اخیر در اوج اتحاد و رزمندگی بوده اید. تصمیم بگیرید که دادگاه شوش را به یک موفقیت بزرگ برای خود تبدیل کنید. هزاران کارگر نیشکر و خانواده های شما یک لشگر بزرگ هستید.

 روز یکشنبه کلیه کارگران اعم از شاغل و بازنشسته، کارگران نی بر و کارخانه همراه با کلیه خانواده های خود در مقابل دادگاه حاضر شوید و اعلام کنید اگر قرار است همکارانتان دادگاهی شوند دادگاه باید علنی باشد و کلیه شما هم در دادگاه حضور داشته باشید. اگر متحد و یکپارچه تجمع کنید و این خواست را مطرح کنید مطمئن باشید که توان برگزاری دادگاه را نخواهند داشت. روشن است که تجمع شما دشواری ها و هزینه های خود را دارد اما اگر مدیر و ارگانهای حکومتی حامی او موفق شوند، هزینه بعدی که باید بپردازید بسیار بیشتر خواهد بود. اینرا همه شما میدانید. و اگر شما موفق شوید درس بزرگی به آنها داده اید و خواست های خود را راحت تر به کرسی خواهید نشاند.

 روز یکشنبه تجمع هزاران نفره و بزرگ خود را در مقابل دادگاه شوش برپا دارید، لحظه به لحظه با عکس و فیلم خبررسانی کنید و اعلام کنید که کلیه اتهامات نیروهای امنیتی و قضایی علیه کارگران باید فورا و رسما و کتبا لغو شود، اعلام کنید که وثیقه بی وثیقه، حقوق ها باید فورا و تماما پرداخت شود و مدیر عامل و حراستی ها باید گورشان را گم کنند.

 اصغر کریمی

رئیس هیئت اجرایی حزب کمونیست کارگری ایران

۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۶، ۵ اوت ۲۰۱۷

اینرا هم بخوانید

خشم و نفرت علیه جنگ و حکومت – اصغر کریمی

مندرج در ژورنال شماره ۷۰۴ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده …