صحبتی با کارگران هپکو:الله اکبر گفتن مردم را از شما دور میکند و اتحادتان را به هم میزند

مبارزات قاطع و پیگیر شما تا همینجا توجه زیادی به خود جلب کرده است. سخنرانی همکارتان آقای احمد رضا حمیدی و شعارهای زیر بار ستم نمیکنیم زندگی و راهپیمایی های مکرر شما در مرکز شهر اراک هم موجب اتحاد شما شده و هم همبستگی بسیاری از مردم را با خواست های حق طلبانه شما برانگیخته است اما الله اکبر گفتن شما در روز یکشنبه ۱۷ بهمن هم اتحادتان را به هم میزند و هم مردم را از شما دور میکند. این شعار دشمنان شما است. این شعار حکومتی است که عامل اصلی محرومیت های شما و اکثریت عظیم جامعه است. این شعار جنایتکارانی است که عزیزترین فرزندان مردم را قتل عام کردند. این شعار امثال محجوب و سرحدی زاده است که به خانه کارگر که مرکزی برای کارگران مبارز و پیشرو بود در سال ۵۸ حمله کردند و آنرا از دست کارگران گرفتند و چماقداران بر آن حاکم شدند. این شعار حزب اللهی هایی است که زیر پوشش آن هر مبارزه حق طلبانه ای را به خاک و خون کشیدند، به زنان اسید پاشیدند و هزار جنایت دیگر با نام الله اکبر انجام دادند. این شعار جنایتکارانی است که حکم شلاق برای رفقای شما در معدن طلای آق دره صادر کردند و آنرا اجرا کردند. این شعار دزدان و فاسدان حاکم است. این شعار کارفرماهایی است که ریش میگذارند و جانماز آب میکشند و تسبیح میچرخانند تا بهتر شما را بچاپند. و امروز الله اکبر شعار اسلامی های داعش است.

خودتان به خوبی میدانید که مردم تا چه حد از حکومت اسلامی و شعارهای مذهبی اش نفرت دارند. اکثریت خود شما کارگران هپکو و فرزندان شما نه مذهبی دارید و نه علاقه ای به این نوع شعارها دارید. از فضای شهر اراک هم بخوبی مطلعید و بد و بیراه مردم نه فقط به سران حکومت بلکه به مقدساتش را هم شاهدید. اینرا عده معدودی به شما تحمیل کردند. از این شعار و هر شعار مذهبی دیگری فاصله بگیرید. نگذارید با شعارهای مذهبی میانتان تفرقه بیندازند و مردم را به شما و مبارزه حق طلبانه تان بدبین سازند.

الله اکبر شعار شما نیست آنرا به همان دشمنانتان، به همان قمه کش های حکومت بسپارید. به داعش بسپارید. شعار شما شعاری است که حمایت جوانان و زنان و کارگران دیگر را جلب کند. شعاری است که در میان شما اتحاد محکمتری ایجاد کند. شعار شما باید بیان کننده خواست های حق طلبانه شما باشد. از درد و رنج مشترکتان با بقیه کارگران و جوانان بیکارتان مایه بگیرد. علیه دشمنانتان در حکومت اسلامی و اقلیت مفتخور باشد. شعار شما منزلت و معیشت و آزادی و رفاه همگان است.

اصغر کریمی 6 فوریه 2017

اینرا هم بخوانید

رضا پهلوی و اتحاد؟ اصغر کریمی

مندرج در ژورنال شماره ۷۲۷ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده …