صدیقه وسمقی: شرکت در انتخابات یعنی آب به آسیاب حکومت ریختن


صدیقه وسمقی در اینستاگرام در مورد انتخابات رژیم نوشت: وقتی مشارکت مردم خیلی پایین باشد، نیروهای داخل حکومت دچار ریزش می‌شوند و اعتماد به نفس خود را از دست می‌دهند. اما زمانی که مردم پای صندوق‌های رای حاضر شوند و رای دهند، این نیروها احساس توانمندی و پشتوانه مردمی می‌کنند. من رای مردم را یک سرمایه اجتماعی و ملی می‌دانم که نباید برای هر چیزی هزینه شود و نباید به جیب کسانی برود که مسبب وضعیت موجود هستند. شرکت در انتخابات یعنی ریختن این سرمایه به جیب حکومت و آب به آسیاب حکومت ریختن.

https://www.instagram.com/p/C8dzwLvOCql

اینرا هم بخوانید

روزنامه حکومتی هم‌میهن: درباره سقوط بالگرد رئیسی و ابهاماتی که ادامه دارد !

روزنامه حکومتی هم میهن تیتر زه:درباره سانحه هوایی ۳۰ اردیبهشت و ابهاماتی که ادامه دارد.سقوط …