صفحه ویژه تحولات افغانستان

صفحه در حال آپدیت است!

زنان علیه طالبان! بیانیه ای با امضا دویست و سی نفر، علیه طالبان و در دفاع از زنان و مردم افغانستان!

علیه طالبان های حاکم بر تهران و کابل متحد شویم!

حمید تقواییطالبان، جمهوری اسلامی و بلوک بندیهای منطقه ای

گزارشات تصویری از اعتراضات روز جهانی نه به طالبان!

بیانیه حزب کمونیست کارگری در مورد قدرت گیری طالبان در افغانستان

بیانیه فعالین مدافع حقوق زنان از افغانستان، ایران، آلمان و انگلیس در دفاع از حقوق زنان در افغانستان و علیه طالبان! همراه شوید!

پاسخ: افغانستان به کجا می رود؟ گفتگوی خلیل کیوان با حمید تقوایی

محسن ابراهیمیبازگشت زامبی های مسلح! آنها را باید به گورهایشان برگردانیم!

حمید تقواییافغانستان به کجا میرود؟

دیوارها را برچینید- مردم افغانستان را تنها نگذاریم!

سیاوش مدرسیگانگستریسم اسلامى و سرمنشا آن

در تجمعات اعتراضی روز شنبه ٢١ اوت، شرکت کنید! روز جهانی نه به طالبان!

جهان باید به حمایت از مردم افغانستان برخیزد

The world must defend the people of Afghanistan

بیانیه‌ کانون نویسندگان ایران در حمایت از مردم افغانستان

بیانیه حزب کمونیست کارگری ایران درباره وضعیت بحرانی افغانستان

شیرین شمسپیام شیرین شمس مسئول انقلاب زنانه به زنان افغانستان!

گفت و گو: اوضاع سیاسی در افغانستان – سیما بهاری با سیامک بهاری

محمد آسنگرانچرا مردم افغانستان باز هم با کابوس طالبان مواجه شدند؟ راه رهایی مردم افغانستان از این برزخ تاریخی چیست؟

امیر عسگریپنجه اسلام سیاسی بر گلوی مردم در ایران و افغانستان؛ نقش دانشجویان

محمد شکوهیمرزهای کشور باید به روی فراریان از جهنم رژیم تروریستی طالبان باز شود!

حمید تقواییمرگ بر طالبان، چه در کابل چه تهران!

محمد شکوهیرژیم تروریستی طالبان نباید به رسمیت شناخته شود!باید به یاری مردم افغانستان شتافت

مینا احدیباید کاری کرد!

کاظم نیکخواهزنده باد افغانستان جدید!

سیاوش مدرسیمعادلات و معاملات در افغانستان

سیامک بهاریدر مقابله با طالبان خیزش‌های مردمی را سازمان دهیم!

ناصر اصغری: طالبان نباید برگردد

نامه گلرخ ایرایی در باره تحولات جاری در افغانستان

کمیته خارج کشور حزب کمونیست کارگری:متحد و همدوش مردم آزادیخواه افغانستان!

اعتراض شهروندان افغانستان در تهران علیه طالبان

شعار مرگ بر طالبان و امارت اسلامی نمیخواهیم در تهران!

اینرا هم بخوانید

افزایش دستمزد ها  فوری.ادامه اعتراضات همکاران بر سر دستمزد

کانال تلگرامی « شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت»:افزایش دستمزد ها فوریادامه اعتراضات همکاران بر …