صفحه ویژه اول ماه مه روز جهانی کارگر سال ۱۴۰۰

یک اول مه سراسری و پر جنب وجوش در ایران

گزارشات تصویری از شرکت واحدهای تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران در برنامه های اول مه در خارج کشور

بیانیه کارگران هفت تپه به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی کارگر

گرامی باد اول ماه مه، بیانیه ۱۵ تشکل کارگری و فرهنگی

قطعنامه تشکل های مستقل کارگران، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان، زنان و مراکز کارگری به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر- سال ۱۴۰۰

بیانیه ندای زنان ایران به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر ۱۴۰۰: اول مه،روزجهانی کارگر، روز اعتراض به تمام مصائبی که حاکمان سرمایه برای بشریت ساخته اند

شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران: اول ماه مه، روز جهانی کارگر را به کارگران ایران شادباش می‌گوییم!

بیانیه کانون صنفی معلمان

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری: بساط سرمایه داری باید برچیده شود، سوسیالیسم تنها راه نجات بشریت است!

بیانیه کارگران گروه ملی صنعتی فولاد: به استقبال روز جهانی کارگر می‌رویم!

گرامی باد روز جهانی کارگر: دستمزد بالای ۱۲ میلیون، آزادی زندانیان سیاسی، زنده باد اداره شورایی!

فیلم ها

https://www.facebook.com/mamad.shokohi/videos/1691844837686687

https://www.facebook.com/mohammad.hooshmand.146/videos/501924387504915

https://www.facebook.com/789758765/videos/10159009081173766

https://www.facebook.com/shahla.daneshfar.9/videos/10221721232674873

https://www.facebook.com/shahla.daneshfar.9/videos/10221696626899744

https://www.facebook.com/hassan.salehi.5203/videos/261121312464953

https://www.facebook.com/fariba.azarakhsh/videos/4069362453123316

https://www.facebook.com/789758765/videos/10159008871478766

https://www.facebook.com/fariba.azarakhsh/videos/4069548766438018

https://www.facebook.com/fariba.azarakhsh/videos/4069409186451976

https://www.facebook.com/fariba.azarakhsh/videos/4069399043119657

https://www.facebook.com/fariba.azarakhsh/videos/4069412766451618

https://www.facebook.com/parvin.ashrafi.1/videos/3887878957973980

https://www.facebook.com/hossain.shakaridane/videos/4268188233201346

https://www.facebook.com/fariba.azarakhsh/videos/4069496849776543

https://www.facebook.com/fariba.azarakhsh/videos/4069457339780494

https://www.facebook.com/hassan.salehi.5203/videos/260391452537939

اینرا هم بخوانید

افزایش دستمزد ها  فوری.ادامه اعتراضات همکاران بر سر دستمزد

کانال تلگرامی « شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت»:افزایش دستمزد ها فوریادامه اعتراضات همکاران بر …