صندوق بین‌المللی پول: پیش‌بینی رشد چشمگیر برای تولید ناخالص غیرنفتی ایران

صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود می‌گوید که تولید ناخالص داخلی غیر نفتی ایران در سال گذشته تنها هفت صدم درصد بود، اما در سال ۲۰۱۷ این رقم به ۳.۵ درصد خواهد رسید.

با این حال این گزارش که در وب‌سایت رسمی صندوق بین‌المللی پول منتشر شده است، می گوید که کل رشد ناخالص داخلی ایران در سال جاری نسبت به سال گذشته نصف خواهد شد.

ایران در سال گذشته میلادی ۶.۵ درصد رشد ناخالص داخلی داشت، اما این رقم در سال جاری ۳.۳ درصد و در سال ۲۰۱۸ حدود ۴.۳ درصد خواهد بود.

عمده علت اوج گیری رشد اقتصادی ایران در سال گذشته لغو تحریم‌های هسته‌ای از ابتدای سال بود، به طوری که صادرات نفت ایران به شدت اوج گرفت و به تبع آن ایران تولید نفت را دوباره افزایش داد و به سطح دوران پیش از تحریم‌ها رساند.

صندوق بین‌المللی پول نیز می گوید که صادرات نفت و میعانات گازی ایران در سال گذشته دو میلیون و ۴۲۰ هزار بشکه در روز بوده است. این رقم نسبت به سال ۲۰۱۵ روزانه یک میلیون بشکه و نسبت به سال ۲۰۱۴ روزانه یک میلیون و ۲۶۰ هزار بشکه افزایش را نشان می دهد.

متوسط صادرات روزانه نفت ایران در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳ حدود ۲.۲۲ میلیون بشکه در روز بوده است و بنا به ارزیابی صندوق بین‌المللی پول، این رقم در سال جاری به ۲.۵ میلیون بشکه و در سال آینده به دو میلیون و ۵۹۰ هزار بشکه خواهد رسید.

این گزارش در ادامه می نویسد که حجم تولید ناخالص ملی ایران در سال جاری به ۳۶۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار رسیده است و در سال آینده به ۳۸۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار افزایش خواهد یافت.

در رابطه با نرخ تورم، صندوق بین‌المللی پول می نویسد که این شاخص در سال گذشته به ۸.۹ درصد رسید، اما برای سال جاری و آینده به ۱۱.۲ درصد و ۱۱ درصد افزایش خواهد یافت.

این گزارش با اشاره به لزوم اصلاحات در سیستم بانکی ایران می گوید که هنوز اقتصاد ایران از یوغ تحریم‌ها بطور کامل رها نشده است، اما سبک‌تر شدن محدودیت‌ها باعث خواهد شد که سرمایه‌گذاری‌های نفتی به اقتصاد ایران تکان مختصری بدهد.

آمریکا هنوز بخشی از تحریم‌های مالی غیر هسته ای خود علیه ایران را نگه داشته و بنا بر گزارش‌ها، بانک‌های عمده غربی هم‌چنان از همکاری با ایران سر باز می‌زنند.رادی وفردا

اینرا هم بخوانید

سازمان ملل: نزدیک به یازده میلیون افغان در داخل و بیرون از افغانستان آواره هستند

تعدادی از مهاجرین افغان که از پاکستان به افغانستان برگشت داده شده اند کمشنری عالی …