ضرغام اسدی: در مورد حمله پهبادی و موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل

اینرا هم بخوانید

Hollow operation, Hollow regime- Bahram Soroush

April 15, 2024 The Islamic Republic’s drone and missile attack on Israel was not a …