ضرغام اسدی: ضرورت اعتصابات سراسری و همزمان

امروز بیست هشت آپریل در رسانه‌های سوئد خبر از گزارش سازمان عفو بین‌الملل به جامعه جهانی در مورد اعدام ها در ایران بود. گزارش این نهاد بیان واقعیتی است که ما مردم ایران سالهاست در زندگی روزمره تجربه کرده‌ایم. سیاست آدم‌کشی و اعدام جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از سرنگونی خود و سرکوب جنبش مردمی ایران .‌ سازمان عفو بین‌الملل بدرستی بر افزایش اعدام‌ها در سال گذشته تاکید کرده و دلیل آن را ترس رژیم از انقلاب زن، زندگی ، آزادی تعریف کرده است.
پایه های جمهوری اسلامی فرو ریخته است ، برای سرنگونی رژیم اعتصابات سراسری و همزمان ضرورت دارد . جمهوری اسلامی ایران از پيش آمد چنین شکل از اعتراض و مخالفت با خود در هراس است و مضطرب به اعدام و کشتار بیش از بیش ادامه می دهد . حکم اعدام توماج صالحی . یک چهره شناخته شده مبارزه بر علیه جمهوری اسلامی تلاش دیگری است برای خاموش کردن صدای دادخواهی خانواده‌های جانباختگان و فریاد آزادی زندانیان سیاسی. هر اعدامی سیاسی صدای کودکان کارتون خواب و کودکان کار، صدای مردم سوخته از فقر و کارگران تهیدست است که خاموش می شود . نباید گذاشت اعدام‌ها ادامه یابند و زندانیان سیاسی بیش از این در اسارت جمهوری اسلامی بمانند .
جمهوری اسلامی باید سرنگون شود . تنها ابزار سرنگونی جمهوری اسلامی ایران اعتصابات گسترده و سراسری است
به پيش برای ایجاد اعتصابات گسترده و سراسری . سرنگون باد جمهوری اسلامی ایران

۲۸آپریل ۲۰۲۴
ضرغام اسدی سوئد

اینرا هم بخوانید

ضرغام اسدی: در مورد حمله پهبادی و موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل