طالبان، معضل زنان و انقلاب زنانۀ ایران – سینا پدرام

مندرج در ژورنال شماره ۷۵۷ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده کردن روی تلفن همراه)

ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان در پیامی که به مناسب فرارسیدن عید قربان منتشر کرده، به موارد متعددی به جز موضوع نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان پرداخته است.

سه سال پیش، به قدرت رساندن طالبان توسط آمریکا و در سکوت دول غربی، تنها حادثه‌ای شوم نبود، بلکه سپردن زندگی و سرنوشت چهل میلیون افغانستانی، با طرحی قبلی، به دست یک‌مشت خون‌آشام قسی‌القلب اسلامی بود. عروج طالبان نتیجه شکست سیاست به‌اصطلاح رژیم چنج آمریکا در منطقه بود.

سه دهه پیش، اگر به‌قدرت‌رسیدن اسلام سیاسی و پس از آن طالبان در افغانستان نتیجه رقابت‌ها جنگ سردی و فروپاشی قطب رقیب، یعنی شوروی بود، به قدرت رساندن  طالبان برای بار دوم بی‌هیچ شکی، نتیجه بن‌بست سیاسی آمریکا و اقمارش در منطقه و در حل بحران‌های منطقه به‌حساب می‌آید.

قربانیان این شکست، در درجه  اول دختران و زنان در افغانستان بودند که پس از بیست سال مبارزه با عده‌ای فاسد و رشوه‌خوار از کرزایی گرفته تا اشرف غنی، در چنگال این اوباشان اسلامی رها شدند تا از تمامی حقوق انسانی خود محروم شوند.

اما در این میان انقلاب زن زندگی آزادی بار دیگر بارقه امید و آزادی را در دل زنان منطقه و به‌ویژه افغانستان تابانید. تمامی ارتجاع اسلامی منطقه و ارتجاع جهانی با پریشان‌حالی از خواب پریدند و واقعیت سیاسی منطقه و از جمله زنان بیزار از حکومت‌ها و قدرت‌های اسلامی را به تماشا نشستند. بشریت و زنان شاید می‌توانستند مقهور قدرت ارتجاع اسلامی شوند، اگر انقلاب زنانه در ایران زبانه نمی‌کشید و تمامی پایه‌های اقتدار این اوباشان را به لرزه در نمیاورد.

آینده یک و نیم‌میلیون دختر در افغانستان که توسط طالبان از تحصیل محروم شده‌اند، بی‌هیچ مبالغه‌ای به مبارزات مردم و به‌خصوص زنان بر علیه رژیم اسلامی در ایران تنیده شده است. مقابله و رد طالبان در افغانستان نیز تبلور یک مبارزه وسیع علیه اسلام سیاسی است. انقلاب زنانه در ایران نشان داد که اسلام سیاسی در منطقه آینده‌ای ندارد. نه در ایران و نه در افغانستان.

اینرا هم بخوانید

سرکوب بهائیان در ایران و انقلاب زن زندگی آزادی – سینا پدرام

مندرج در ژورنال شماره ۷۷۴ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده …