بدنبال اعتراضات گسترده کارگران برق،وزارت نیرو ناچارشد “طرح کارگر دائم” را امضا کند

سرانجام طرح کارگر دائم اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق توسط وزیر نیرو به امضا رسید. این خبر خوشی بود برای کارکنان و اپراتوهای پست‌های برق سراسر کشور که پس از چندین سال اعتراض و پافشاری بر مطالبات خود در حال دستیابی به آن هستند.

از قرار معلوم، وزیر نیرو در فرصتی سه ماهه توانیر را ملزم به اجرای این مصوبه کرده است.

به گفته اعضای شورای اپراتورهای پست‌های فشار قوی، این سند که به امضای وزیر نیرو رسیده است کلیه کارکنان شاغل در پست‌های فوق توزیع و انتقال برق اعم از اپراتورها، نگهبان، مراقب و مسئول پست را شامل می‌شود.

گفتنی است اعتراضات اپراتورهای برق ایران از سه سال پیش شروع شد و در دو سال گذشته به چندین تحصن صنفی در مقابل وزارت نیرو و مجلس و … نیز ختم شد و مستمرا ادامه داشت. طرح کارگری دائم طرحی بود که شورای اپراتوری پست‌های فشار قوی برق آنرا پیگیری می‌کرد.  با امضای این بخشنامه شرایط کاری کارکنان اپراتورهای پست‌های برق تغییر محسوسی خواهد کرد. دستمزد و مزایای این کارکنان نیز قرار است بر اساس ضوابط طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل شرکت‌های دولتی اعمال شود.ایلنا

اینرا هم بخوانید

تشکیل پرونده جدید علیه مریم اکبری منفرد برای توقیف اموال وی

وکیل مریم اکبری منفرد، زندانی از تشکیل پرونده جدید علیه موکل خود با درخواست ستاد …