علیه موج اعدام و نسل کشی در سیستان و بلوچستان

ماشین آدمکشی جمهوری اسلامی در استان سیستان و بلوچستان بشدت فعال شده است. در عرض تنها یک هفته حداقل ۲۰ نفر از مردم سیستان و بلوچستان اعدام شده اند. تعداد بیشتری نیز با اتهاماتی مشابه حکم اعدام گرفته و هر آن امکان دارد به دار آویخته شوند.اینها در بیدادگاههای جمهوری اسلامی در یک روند جنایتکارانه محاکمه شده و به قتل و قاچاق مواد مخدر متهم شده و به اعدام محکوم شده اند. 

این اعدام ها صرفنظر از اینکه چه اتهامی به محکومین زده اند، سیاسی است، برای ارعاب مردم و عقب راندن فضای اعتراضی است و در انتقام از مردم این استان صورت میگیرد. ادامه جمعه خونین زاهدان است که در روز ۸ مهر سال گذشته بیش از ۱۲۰ نفر از جمله ۱۹ کودک با گلوله مزدوران حکومت به قتل رسیدند. در سال گذشته حداقل ۱۷۴ نفر از مردم این استان اعدام شده اند.تعداد زیادی نیز هنگام سوخت‌بری و تردد در جاده ها مورد اصابت گلوله جنایتکاران حکومت قرار گرفته و جانشان را از دست داده اند. 

باید به یاری مردم ستمدیده این استان برخاست. باید صدای اعتراض مردم این استان را بلند کرد و در داخل و خارج کشورموجی از اعتراض علیه این نسل‌کشی به راه انداخت. باید صدای اعتراض مردم سیستان و بلوچستان بلندتر شنیده شود، باید شعار سنندج زاهدان چشم و چراغ ایران رساترشود، باید در داخل و خارج کشور آکسیون های اعتراضی سازمان داده شود و جنایات هر روزه حکومت علیه این مردم فعالانه رسانه ای شود تا با موجی از همبستگی با مردم بلادیده این استان هزینه هر اعدام و جنایتی را چنان سنگین کنیم که جمهوری اسلامی به راحتی نتواند به این وحشیگری ها ادامه دهد. 

حزب کمونیست کارگری همه مردم انقلابی و معترض در داخل و خارج کشور را به گسترش فعالیت در همبستگی با مردم سیستان و بلوچستان و علیه آدمکشی جمهوری اسلامی فرامیخواند. 

حزب کمونیست کارگری ایران

۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۴ مه ۲۰۲۳

اینرا هم بخوانید

جمهوری اسلامی در دو روز گذشته ٨ نفر را در زندانهای قزلحصار و شیراز اعدام کرد

امروز یکشنبه سی و یکم تیرماه، حکم چهار زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط …