عملیات تروریستی اسلامی در تهران قویا محکوم است

 

روز چهار شنبه در نتیجه یک حمله تروریستی اسلامی که همزمان در دو منطقه در تهران انجام گرفت، متاسفانه ۱۳  نفر کشته و ۵۴ نفر زخمی برجای گذاشت. گروه تروریستی اسلامی (داعش) مسئولیت این حمله جنایتکارانه را بر عهده گرفته است. ضمن تسلیت به خانواده های قربانیان این حمله تروریستی و آرزوی  بهبودی برای مجروحان و همدردی با مردمتهران، همه مردم را به هوشیاری و مقابله با تروریسم اسلامی و رژیم اسلامی ایران  فرا میخوانم.

بدون تردید تروریسم اسلامی و کشتارمردم بیگناه در تهران و هر جای دیگر، قویا محکوم است. علیرغم اینکه خود رژیم اسلامی یک دولت و رژیم تروریست تمام عیار است، اما این روش جنایتکارانه تروریستی کوچکترین جایگاهی در مبارزه کارگران و مردم آزادیخواه در ایران علیه جمهوری اسلامی ندارد. تجربه نشان داده که تنها رژیم اسلامی از فضای ترور و ناامن بودن جامعه بعنوان بهانه ای برای سرکوب مبارزات حق طلبانه مردم و بسیج افکار عمومی به نفع خود سود می برد. باید مردم با هوشیاری و صف مستقل خود این امکان را به رژیم اسلامی ندهند و با رد هرنوع عملیات تروریستی پشت سر رژیم اسلامی ایران که خود دولتی تروریستی است به خط نشوند.

این یک واقعیت انکارناپذیر است که رژیم اسلامی  ایران خود بانی و موسس و مروج تروریسم اسلامی است و طی مدت ۳۸ سال حاکمیتش در ظرفیت یک دولت تروریست در ترور مخالفانش در داخل و در خارج از ایران فعال بوده و تروریسم اسلامی یک رکن اساسی اسلام سیاسی بوده و خود دولت اسلامی  ایران سرمشق گروههای تروریستی اسلامی و از جمله داعش  در خاورمیانه و سراسر جهان بوده است. این حمله جنایتکارانه تروریستی داعش و آن هم به مناطق حساسی چون مجلس اسلامی و مقبره خمینی نشان داد که چندان امنیت “آهنینی” که همیشه مقامات رژیم اسلامی ادعا می کردند برقرار نیست. همچنین تروریسم اسلامی اینبار یقه خود خالقش را گرفته است و نشان می دهد که مسابقات و رقابتهای تروریسم اسلامی که خود رژیم اسلامی ایران بوجودآورده و شروع کرده در حال گسترش است. رهبر رژیم اسلامی خامنه ای، با لاقیدی همراه ترس کشتار و مجروح شدن بیش از ۶۰ نفر را “چند ترقه” نامید و سپاه پاسداران هم تهدید به انتقام کرد.

کوتاه کردن دست دستجات تروریسم اسلامی و تروریسم دولتی از جامعه کار مردم آزادیخواه، کار کمونیستها و کار جنبش سرنگونی طلب انقلابی رژیم اسلامی است. باید مردم مبارز و نیروهای انقلابی ضمن هوشیاری کامل با نیروی متحد و متشکل خود و مستقل از رژیم برای امنیت جامعه و خنثی کردن هر اقدام تروریستی اسلامی و دولتی و جلوگیری از سناریوی سیاه در جامعه به میدان بیایند. مردم و نیروهای انقلابی باید هشیارانه تلاش کنند که آگاهی و اتحاد در بین تمام مردم مناطق مختلف در ایران گسترش یابد و نگذارند رژیم اسلامی با ایجاد تفرقه و انگشت اتهام به طرف اقلیتها از این وضعیت برای بهره برداری سیاسی همیشگی‌اش سوء استفاده کند.

رژیم اسلامی خود بخش بزرگی از مشکل است نه راه حل!

مرگ بر رژیم اسلامی ایران!

۷ ژوئن ۲۰۱۷ برابر با ۱۷ خرداد ۱۳۹۶