عکس روز; درماندگی نیروهای انتظامی رژیم اسلامی در برابر اعتصاب عمومی در شهرهای کردستان!

اینرا هم بخوانید

نوروز ۱۴۰۲

طرح: شهاب جعفرنژاد