عکس مدارس کانکسی در همدان

تسنیم:مدارس کانکسی در همدان

در استان همدان در حدود ۷۰ مدرسه کانکسی وجود دارد که اغلب این مدارس در روستاها دایر است.

..

اینرا هم بخوانید

طی دو سال ٨ میلیون نفر به تعداد فقرای کشور اضافه شده است!

روزنامه حکومتی اعتماد:طی دو سال هشت میلیون فقیر به تعداد فقرای کشور اضافه شده است! …