غزاله شارمهد: حکم اعدام پدرم قطعی است

اینرا هم بخوانید

رویدادها: اعتراض به تبادل و آزادی حمید نوری