غنی‌سازی «در آبشار دوم» سانتریفیوژهای جدید نطنز آغاز شده است

بر اساس آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران غنی‌سازی با سانتریفیوژهای نسل ششم را در تاسیسات هسته‌ای نطنز آغاز کرده است.

به گزارش رویترز، در این گزارش «محرمانه» به اعضای آژانس، به سه «آبشار» غنی‌سازی با جدیدترین نسل سانتریفیوژهای ایران (IR-6) اشاره شده است.در گزارش دو روز پیش، آژانس از راه افتادن آبشار اول خبر داده بود. در گزارش جدید آمده که آبشار دوم هم مثل آبشار اول متشکل از ۱۷۴ سانتریفیوژ نسل ششم است و «غنی‌سازی پنج درصدی شکافتی» در آن آغاز شده است.بنا بر این گزارش، ماده رادیواکتیو هنوز به آبشار سوم تزریق نشده است. بی بی سی

اینرا هم بخوانید

احضار دوباره محمد حبیبی در رابطه با اعتراض وی به مسمومیت سریالی دانش‌آموزان

احضار دوباره محمد حبیبی در رابطه با اعتراض وی به مسمومیت سریالی دانش‌آموزانhttps://x.com/mhkh58/status/1804841552306483239محمد حبیبی، سخنگوی …