فاشیسم، لمپنیسم و زن ستیزی طرفداران سلطنت جایی در اپوزیسیون ندارد!

روز گذشته در پی آنکه شیوا محبوبی، چهره سیاسی سرشناس و از رهبری حزب کمونیست کارگری، در توئیتی به نقد دیکتاتوری و سلطنت پرداخت، موجی از حملات فاشیستی و زن ستیزانه، مملو از خشونت کلام، لمپنیسم و کثیف ترین شکل مردسالاری در دفاع از سلطنت و رضا پهلوی به سوی او سرازیر شد.

اینگونه رفتارها از سوی برخی از مدافعان سلطنت در فضای مجازی را قبلا هم شاهد بوده ایم اما در چند روز اخیر بویژه شدت گرفته است چندانکه حتی برخی فعالین راست هم از “شنیدن صدای پای فاشیسم” صحبت کرده اند.

واقعیت این است که این فحاشی ها از یکطرف نشانه درماندگی سیاسی این جناح اپوزیسیون است و از طرف دیگر جمهوری اسلامی برنده اصلی اینگونه حملات برخی هواداران سلطنت به دیگر شخصیت های اپوزیسیون و منتقدان سلطنت است. “سربازان گمنام امام زمان” و ماموران جمهوری اسلامی طبق معمول وظیفه دارند در کنار شعبان بی مخ های فضای مجازی ظاهر شوند و در فضایی که شاه اللهی ها ایجاد میکنند به شنیع ترین و ضد انسانی ترین و فاشیستی ترین شکل کمونیست ها را مورد حمله قرار دهند و تشنج را میان اپوزیسیون و به نفع حکومت دامن بزنند. سران و رهبران “سامانه پادشاهی” و از جمله رضا پهلوی باید بدانند که تا زمانی که رسما و صریحا این لمپن ها و قمه کش های اینترنتی را محکوم نکرده و از خود دور نکنند عملا میدانی برای مزدوران حکومت ایجاد میکنند.

حزب کمونیست کارگری خواهان فضای هرچه آزادانه تر و انسانی تر در دیالوگ و گفتگو و نقد سیاسی ولو تند و آشتی ناپذیر در اپوزیسیون است. ما بشدت هرگونه لمپنیسم و زن ستیزی و خشونت و ارعاب و تهدید کلامی از سوی برخی طرفداران سلطنت و یا هر جریان سیاسی دیگر را در فضای مجازی و واقعی محکوم میکنیم.

ما همه نیروهای سیاسی اپوزیسیون را فرامیخوانیم تا متحد و یکصدا لمپنیسم و زن ستیزی و قداره کشی اینترنتی را محکوم کنند. ما به شعبان بی مخ ها و چماقداران فاشیست سلطنت اطمینان خاطر میدهیم که جامعه ایران بسیار سیاسی تر، هوشیارتر و با فرهنگ تر از این است که چنین فضایی را تحمل کند. جامعه ای که با تمام قوا علیه لمپنیسم اسلامی قد علم کرده است اجازه نمیدهد چنین اخلاقیات بیشرمانه ای جایی در مبارزات آزادیخواهانه مردم علیه حکومت اسلامی پیدا کند.

حزب کمونیست کارگری ایران

۲۳ خرداد ۱۴۰۱، ۱۳ ژوئن ۲۰۲۲

اینرا هم بخوانید

مبادله یک جنایتکار با دو گروگان بی‌گناه! محسن ابراهیمی

مندرج در ژورنال شماره ۷۵۸ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده …