فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی:به حضور هیات کنسولی جمهوری اسلامی در شهر گوتنبرگ اعتراض می کنیم

فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی قبل از هرچیز از پلیس و از مسئولین کمون گوتنبرگ می خواهد که به هیات کنسولی جمهوری اسلامی اجازه استقرار ندهند، در غیر این صورت هر اتفاقی بیافتد مسئولیت آن با پلیس و کمون شهر گوتنبرگ خواهد بود. پلیس گوتنبرگ نباید نگران این باشد که چنانچه به آنها اجازه استقرار ندهد “دموکراسی” سوئد زیر سئوال می رود. اینها نمایندگان و فرستادگان رژیمی هستند که دستشان به خون هزاران نفر از مردم ایران آغشته است.آمار سازمان عفو بین الملل نشان می دهد تنها در سال ۲۰۱۵- ۹۹۶ مورد حکم اعدام در ایران به اجرا گذاشته شده است. اینها جریانی هستند که حتی زنان هیات دولت سوئد را بدون حجاب به حضور خود در سفر به ایران نپذیرفتند.همین یک نمونه کافی بود تا دولت سوئد بفهمد اینها چه شرایط شومی در این سال ها به زنان در ایران آورده اند.

بسیاری از ایرانیان در سوئد و در سراسر جهان از دست این جانیان در تبعید بسر می برند. افرادی که سالها در زندان های این رژیم شکنجه شده اند، کسانی که از ادارات و نهادهای آموزشی و مراکز صنعتی اخراج شدند، خانواده و بازماندگان هزاران نفر که به جوخه اعدام سپرده شده اند، خبرنگاران و فیلم سازان و ناشران کتاب و زنان و جوانان و هزاران پناهجوی ایرانی که از ترس زندان و شکنجه و مجازات مرگ در خارج از مرزهای ایران بسر می برند، از وجود و حضور مامورین و فرستادگان این رژِیم خشمگین و متنفر هستد. به همین دلیل در هر جایی ازشهر گوتنبرگ مستقر شوند خیلی ساده دست به اعتراض می زنیم و اگر بتوانیم بساطشان را به هم می ریزیم. ضمن اینکه این حق را هم برای همه ایرانیانی که نیاز به گرفتن شناسنامه ای، و یا فرستادن وکالت نامه ای به ایران و هر خدمات دیگری دارند برسمیت می شناسیم. در نتیجه باید برای همه ایرانیان روشن باشد اعتراض ما به مشروعیت پیدا کردن رفت و آمد جمهوری اسلامی است نه به افرادی که برای گرفتن خدمات کنسولی به آنجا مراجعه می کنند.

هدف سفارت جمهوری اسلامی از اعزام کارکنانش به شهر گوتنبرگ ارائه خدمات به ایرانیان مقیم خارج نیست و هیچ وقت هم چنین هدفی نداشته اند.هدفشان تامین حضور سیاسی است و مبارزه ما ایرانیان مقیم خارج هم علیه حضور جمهوری اسلامی کاملا سیاسی است.

سفارتی ها گفته اند: در روزهای شنبه و یکشنبه ۲۵ و ۲۶ فوریه برای دو روز در شهر گوتنبرگ مستقر می شوند ولی هنوز محل استقرارشان را علنی نکرده اند، فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی با صدوراین اطلاعیه اعلام آمادگی می کند تا به همراه دیگرمخالفین جمهوری اسلامی و ایرانیان مقیم گوتنبرگ به حضور جمهوری اسلامی در شهر گوتنبرگ دست به اعتراض بزند.
فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی
۱۹ فوریه ۲۰۱۵

اینرا هم بخوانید

تجمعات مشترک بخش های مختلف بازنشستگان در کرمانشاه و اخباری دیگر

تجمعات مشترک بخش های مختلف بازنشستگان در کرمانشاه و اخباری دیگر.درد ما درد شماست، مردم …