فراخوان اعتصاب عمومی و راهپیمائی های شهری در اعتراض به اعدام محسن شکاری برای روز شنبه ١٩ آذر ١٤٠١

آدمکشان حاکم محسن شکاری را اعدام کردند. این ضایعه را به خانواده محسن شکاری و همه مردم ایران صمیمانه تسلیت میگوئیم. اجازه نمیدهیم این جنایت بدون پاسخ بماند.

جلادان حاکم با اعدام محسن شکاری به خیال خود میخواهند ما مردم را مرعوب کنند اما تنها ضعف و درماندگی خودشان را به نمایش میگذارند. دنیا را بر سرشان خراب خواهیم کرد. دانشجویان، کارگران، دانش آموزان، بازاریان، کارکنان و کارمندان، و همه اقشار جامعه را فرا میخوانیم که روز شنبه ١٩ آذرماه دست از کار بکشند و به تظاهرات و راهپیمائی در خیابانهای اصلی و تجمعات و تظاهرات در محلات و میادین شهرها بپیوندند. از ایرانیان ساکن خارج کشور هم میخواهیم همراه مردم ایران در همه شهرهای جهان علیه اعدام و حکومت آدمخوار اسلامی به میدان آیند.

با اعتصابات سراسری، و تظاهرات و راهپیمائی و تجمعات خیابانی میتوانیم جلوی اعدامها را بگیریم و جلادان حاکم را به غلط کردن بیاندازیم. 

سرنگون باد حکومت کشتار و اعدام!  

 زنده باد انقلاب!

حزب کمونیست کارگری ایران

١٧ آذر ١٤٠١، ٨ دسامبر ٢٠٢٢

اینرا هم بخوانید

فراخوان بازنشستگان تامین اجتماعی: ۷ اسفند تجمع در تهران

 ادامه اعتصاب و تجمعات کارگران فولاد و واحد صنعتی ام دی اف بازنشستگان و مستمری …