فراخوان بازنشستگان به ادامه اعتراضات مقابل وزارت کار برای ساعت ده صبح روز ۲۵ تیر

اطلاعیه خبری.ادامه اعتراضات بازنشستگان تامین اجتماعی

گروه پیشکسوتان آ.پ پارک شهر تهران در اعتراض به عدم پاسخگویی به خواستهایشان و پاسکاری بین مجلس و دولت و وعده و وعید های پوچ و توخالی برای ساعت ده صبح روز ۲۵ تیر به تجمع مقابل وزارت کار فراخوان داده اند. خطاب این فراخوان اعتراضی  به وزیر کار است و با گفتن اینکه  ظاهرا  روز ۲۵ تیر روز “رفاه و تامین اجتماعی” است و در آن در اعتراض به سردواندن بازنشستگان و خلف وعده های داده شده چنین آمده است:”شما راهکارها و مشکلات را به شورایعالی اقتصاد مجلس شورای اسلامی ارائه داده‌اید. آیا جوابی در یافت شده است؟. دولت در بخشنامه‌های خود می‌نویسد امکانات رفاهی اعم از نقدی و غیر نقدی در سقف اعتبارات مصوب اقدام شود. آیا دولت اعتباری به صندوق داده است اگر بله به چه کسانی این امکانات تعلق گرفته است؟ تا کی ما باید به واژه و الفاظ وعده وعید دولت مردان و مسئولین گوش فرا دهیم.چرا از اجرای ماده و تبصره‌های قانون که به نفع ما بازنشستگان است طفره می‌روید؟”.

در ادامه این فراخوان چنین آمده است:” صندوق‌ها زیرمجموعه وزارت رفاه است لازم می‌دانیم برای حقوق پایمال شده خود روز شنبه  ۲۵تیر تجمعی در برابر  وزارت کار و رفاه… در خیابان آزادی بر گزار کنیم. “

این فراخوان با استقبال زیادی از جانب بازنشستگان روبرو شده و با پوسترهایی تحت عنوان “همه می آییم” قرار و مدارها برای تجمع گذشته میشود.

از سوی دیگر اعتراضات بازنشستگان تامین اجتماعی نیز با قدرت تداوم دارد. روز گذشته این بازنشستگان در اهواز و شوشتر در ادامه اعتراضاتشان به خیابان آمدند و با تجمع و راهپیمایی پیگیر خواستهایشان شدند.

یکی از کانون های داغ اعتراضات بازنشستگان تامین اجتماعی اهواز است. در این شهر یکماه است که بازنشستگان هر روزه به خیابان آمده و  به صدای اعتراض همه مردم تبدیل شده اند. روز گذشته  هجدهم تیر ماه نیز بازنشستگان در این شهر تجمع و راهپیمایی کردند. شعار کوبنده آنها و حرکت خروشانشان در خیابان مثل روزهای دیگر فضایی از اعتراض در شهر ایجاد کرده بود. درمان رایگان حق مسلم ماست، یک شعار مهم بازنشستگان اهواز در این روز بود که یک خواست سراسری جامعه است. علاوه بر آن بازنشستگان شعار میدادند: “مخبر، رئیسی، قالیباف حق ما را پس بده، دولت خیانت میکند، مجلس حمایت میکند، معیشت، منزلت، حق مسلم ماست” . در این روز بازنشستگان بازهم سرود زیر بار ستم نمیکنیم زندگی، جان فدا میکنیم در ره آزادگی مرگ بر این بردگی، مرگ  بر این بردگی را خواندند و فریادشان را علیه کل این بساط  بردگی و چپاول بلند کردند.

در روز گذشته بازنشستگان در شهر شوشتر نیز تجمع و راهپیمایی داشتند . بازنشستگان شعار میدادند:”دشمن ما همین جاست، دروغ میگن امریکاست”، “وعده وعید کافیه، سفره ما خالیه”.

بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در اعتراض به تصمیم به افزایش محدود و دره درصدی حقوقها و بلاتکلیف ماندن عملی میزان افزایش حقوقهایشان علیرغم گذشت چهار ماه از آغاز سال و عدم پاسخگویی به دیگر مطالبات اعلام شده خود بیش از یکماه است در اعتراضند. اعتراض آنها بطور واقعی به فقر و بی تامینی، به سونامی گرانی، به تبعیضها و نابرابری ها و به کل بساط سرمایه داری مافیای دزد و چپاولگر حاکم است. هم اکنون بخش های مختلف بازنشستگان در اعتراض هستند. خواستهای آنها خواستهای کل جامعه است و باید وسیعا مورد حمایت و پشتیبانی قرار گیرند.

حزب کمونیست کارگری ایران

۱۹ تیر ۱۴۰۱، ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۲

اینرا هم بخوانید

تجمعات مشترک بخش های مختلف بازنشستگان در کرمانشاه و اخباری دیگر

تجمعات مشترک بخش های مختلف بازنشستگان در کرمانشاه و اخباری دیگر.درد ما درد شماست، مردم …