فراخوان بازنشستگان تامین اجتماعی به تجمع در 25 شهریور ماه در تهران، تبریز و اهواز

بازنشستگان، مستمری بگیران و  ازکار افتادگان تامین اجتماعی در اعتراض به مشکلات معیشتی خود بار دیگر در تدارک تجمع سراسری هستند. بازنشستگان برای ساعت ده صبح روز ٢۵ شهریور در تهران به تجمع مقابل مجلس اسلامی و در تبریز و اهواز به تجمع در مقابل اداره کار فراخوان داده اند. به این تجمعات باید وسیعا پیوست. تجمع قبلی بازنشستگان تامین اجتماعی در روز ١۵ شهریور در تهران و دیگر شهرها از جمله در مشهد، کرج، رشت، اراک، ارومیه و نیشابور در مقابل سازمان تامین اجتماعی برپا شد. اعتراض این کارگران به حقوقهای چند بار زیر خط فقر، بیمه درمانی ناقص و توهین آمیز و محرومیت از بیمه درمانی رایگان، وعده و وعیدهای پوچ و سردواندن آنهاست. اعتراض آنها به فقر و گرانی و سطح نازل حقوقها، به تبعیض و نابرابری و اختلاسها  و دزدی هاست. از جمله آنها به دزدی ها از صندوق بازنشستگی بطور جدی اعتراض دارند.

از اطلاعیه حزب کمونیست کارگری ایران صادر شده در تاریخ ٢٢ شهریور۱۳۹۹، ١٢ سپتامبر ۲۰۲۰

اینرا هم بخوانید

Hollow operation, Hollow regime- Bahram Soroush

April 15, 2024 The Islamic Republic’s drone and missile attack on Israel was not a …