فراخوان به تظاهرات بزرگ علیه سیاستهای دولت لبنان

فراخوان به تظاهرات بزرگ علیه سیاستهای دولت لبنان عصر روز شنبه ٨ اوت!ارزیابی اولیه حاکی از شرکت بیش از ١٠٠ هزار نفر در این تظاهرات می باشد.به گزارش شبکه تلویوزیون آلمانیWelt دهها گروه و سازمان مردمی در لبنان برای روز شنبه ٨ اوت فراخوا ن به تجمع بزرگ و سراسری علیه سیاستهای دولت این کشوردر بیروت داده اند. خبرنگار این شبکه تلویزیونی از محل برگزاری تجمع در بیروت پیرامون خواست اصلی این تطاهرات میگوید: شعار اصلی این تظاهرات علیه فساد و دزی و فقر و فلاکت و علیه سیاستهای دولت لبنان می باشد. وی در ادامه میگوید تظاهر کنندگان تاکید دارند که دولت بی کفایت، فاسد و دزد می باشد. وی با اشاره به گفتگوهایی که با مردم حاضردر میدان تجمع انجام داده؛ میگوید: بعد از انفجار مهیب در بیروت نارضایتی از وضعیت اقتصادی و علیه سیاستهای دولت دوباره بالا گرفته است. گرانی بیداد می کند، امکانات بهداشتی وجود ندارد. احزاب وباندهای سهیم در دولت و نظام فاسد عامل اصلی فلاکت و همه بدبختی هاهستند. به همین دلیل است شعارهای نظیر همه اینها؛ منظور سران نظام فاسد باید اعدام شوند، شنیده میشود.گزارشگر این شبکه در ادامه میگوید انتظار میرود بیش از ١٠٠ هزار نفر عصر امروز یک بار دیگردر بیروت دست به تظاهرات ضد دولتی زده و خواستهایشان را مطرح خواهند. گروههای مختلف مردم در حال وارد شدن به میدان محل تجمع می باشند. متقابلا فعلا نیروهای نظامی در فواصل دورتری موضع گرفته اند. وی دست آخر تاکید میکند این بزرگترین رویایی مردم معترض به دولت بعد از شیوع کرونا می باشد. زنده باد مبارزات مردم لبنان علیه رژیم مافیایی دار و دسته های تروریستی حاکم بر این کشور.روزنه

اینرا هم بخوانید

دو اتحادیه کارگری در اسپانیا و فرانسه به کمپین بین‌المللی اعتراض علیه حکم اعدام شریفه محمدی پیوستند

در ادامه محکومیت‌های حکم اعدام برای شریفه محمدی، فعال کارگری محبوس در زندان لاکان رشت، …