فراخوان به تظاهرات علیه مضحکه انتخابات مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در فرانکفورت آلمان روزجمعه 19 مه از ساعت 10 صبح تا 4 بعد از ظهر

فراخوان به تظاهرات علیه مضحکه انتخابات مقابل کنسولگری رژیم در فرانکفورت آلمان روزجمعه 19 مه از ساعت 10 صبح تا 4 بعد از ظهر

ما همه مخالفان جمهوری اسلامی وهمه انسانهای آزادیخواه را فرامی خوانیم روز جمعه در این تظاهرات شرکت نمایند.

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران- فرانکفورت

 

 

اینرا هم بخوانید

قصاوتم می کنند- شمی صلواتی

بدون اینکه حتی یک چای تلخ و شیرین با من نوشیده باشند… و من بی‌اعتنا …