فراخوان حزب کمونیست کارگری در مورد تبلیغات فاشیستی علیه مهاجرین افغانستانی

مردم بپاخاسته ایران

در روزهای گذشته تبلیغات فاشیستی گسترده‌‌ای علیه مهاجرین افغانستانی در ایران به راه افتاده است. این حمله‌ای کثیف و ضد انسانی به میلیون ها مهاجر ستم‌کشیده افغانستانی از یک طرف و از طرف دیگر حمله‌ای به انقلاب، منحرف کردناذهان مردم از انقلاب و به جان هم انداختن مردم است. با تمام قوا باید در مقابل آن ایستاد و این توطئه خطرناک و غیر انسانی را در نطفه خفه کرد.

نیروهای راسیستی در همه جای دنیا مشکلات نظام غیر انسانی سرمایه‌داری، بیکاری و کمبود مسکن و خشونت‌های ذاتی نظام خود را به گردن خارجیان می‌اندازند و با چاشنی انواع دروغ، تهمت، بزرگنمایی، ارائه آمارهای غیر واقعی، وارونه جلوه دادن حقایق، بخشی از جامعه را به جان بخش دیگر می‌اندازند تا جا پای خود را سفت کنند و دست راستی‌ترین و ضد مردمی‌ترین سیاست‌ها را علیه اکثریت مردم زحمتکش به خورد جامعه بدهند.

در ایران این راسیسم صدبار غیر انسانی‌تر و سیستماتیک‌تر مستقیما توسط خود حکومت اسلامی نمایندگی میشود. این سیاست حکومتدر تمام دوران حاکمیتش بوده است. اما حجم وسیع تبلیغاتی که در روزهای اخیر علیه مهاجرین افغانستانی، به شیوه عجیب و به یکباره شروع شده هدف مشخصی راتعقیب میکند: ضربه زدن به انقلاب، منحرف کردن اذهان مردم، برداشتن فشار جامعه از روی حکومت و انداختن جامعه به جان بخش محروم دیگری از جامعه تا انقلاب را خفه کنند و خود را از بحران انقلاب نجات دهند. اطاق فکر رژیم یکباره راه حلی پیدا کرده و دشمن تازه‌ای را به مردم معرفی میکند تا خود را از مخمصه نجات دهد. رسانه‌ها و مقامات حکومت به دو شکل علیه مهاجرین افغانستانی به نفرت‌پراکنی مشغول شده‌اند. بخشی از رسانه‌ها و مقامات در لباس دفاع از افغانستانی‌ها تحت عنوان برادران مسلمان ظاهر شده‌اند تا علیه مردم بپاخاسته رجزخوانی کنند و افغانستانی‌ها را که بدست دو رژیم اسلامی از همه چیز محروم شده‌اند حامی خود جلوه دهند و بخش  دیگری از مقامات و رسانه‌ها مستقیما علیه مهاجرین افغانستانی تبلیغ میکنند و با وقاحت محروم‌ترین بخش جامعه را که شدیدا توسط مفتخوران حاکم استثمار میشوند و از هر حق و حقوقی محرومند به باد حمله گرفته و آنها را مسبب مشکلات جامعه معرفی میکنند. هر دو سیاست که ظاهر متفاوتی دارند، یک هدف واحد را دنبال میکنند: تلاش برای ایجاد نفرت علیه مهاجرین، معرفی یک دشمن غیر واقعی به مردم و از این طریق تلاش برای نجات خود حکومت.

ناسیونالیسم ایرانی و مشخصا طیف سلطنت طلب نیز با خارجی ستیزی و تعصبات ارتجاعی ناسیونالیستی با جمهوری اسلامی همسو شده و ابعاد وسیعتری به این هجوم تبلیغاتی علیه افغانستانی‌ها داده‌اند. گویی مسبب خرابی جامعه نه حاکمیت ۴۴ ساله حکومت اسلامی بلکه انسان‌هایی هستند که جز تحقیر و استثمار شدید و بیحقوقی کامل نصیبی از زندگی نبرده اند.

خوشبختانه بخش وسیعی از جامعه با برخوردی انسانی به مهاجرین افغانستانی، اهداف پشت این توطئه را بخوبی میشناسد و تلاش وسیعی را برای آگاه کردن عده‌ای از مردم که بدام این تبلیغات افتاده‌اند شروع کرده است. جدالی که تلاش میکند تا تبلیغات حکومت و ناسیونالیسم نژادپرست ایرانی را افشا کند و با متحد کردن مردم محروم و زحمتکش مهاجر و غیر مهاجر صف انقلاب علیه جمهوری اسلامی را متحد و تقویت کند.

حزب کمونیست کارگری به مردمی که فریب این تبلیغات را خورده‌اند و در دام حکومت و راسیست‌های ایرانی افتاده‌اند هشدار میدهد. حزب فعالین و تشکل‌های کارگری و مردمی را به ورود هر چه فعال‌تر به این جدال سیاسی و اجتماعی برای خنثی کردن تبلیغات راسیستی و ضربه زدن به انقلاب و همزمان دفاع از حق کار و تحصیل و شهروندی برای مهاجرین افغانستانی و جلب هر چه بیشتر آنها به صفوف انقلاب فرامیخواند. هرچه این صف گسترده‌تر و قدرتمندتر عمل کند به اتحاد صفوف بخش‌های مختلف مردم اعم از مهاجر و غیر مهاجر و به تحکیم صفوف انقلاب کمک بیشتری خواهد کرد.

جمهوری اسلامی و راسیست‌های ایرانی در این جدال نیز بازنده خواهند بود و جبهه انقلاب متحدتر، آگاهتر و مصمم‌تر این حیله‌های اسلامی و ناسیونالیستی را پشت سر خواهد گذاشت و به راه خود برای سرنگونی دشمن همه مردم زحمتکش و ستمدیده ادامه خواهد داد.

حزب کمونیست کارگری ایران

۱۱ مهر ۱۴۰۲، ۳ اکتبر ۲۰۲۳

اینرا هم بخوانید

۴۰۰ هزار نفر متأثر از سیل در استان سیستان و بلوچستان

معین الدین سعیدی نماینده مجلس حکومت از چابهار، در گفت‌وگو با «انتخاب»:بعد از گذشت چند …