فراخوان “شبکه سراسری انقلاب زن زندگی آزادی” علیه اعدام‌ها

فراخوان “شبکه سراسری انقلاب زن زندگی آزادی” علیه اعدام‌ها – چهارشنبه ۱۰ خرداد ساعت ۱۰ شب – جمعه ۱۲ خرداد، ساعت ۳ بعدازظهرو در ادامه ساعت ۸ شب تداوم اعتراضات – شنبه ۱۳ خرداد برابر با ۳ ژوئن در سراسر دنیا

اینرا هم بخوانید

اخبار هفته: واحد خوزستان کمیته سازمانده

– روز ۹ اسفند بار دیگر بازنشستگان تامین اجتماعی از شهرهای کرخه، هفت تپه و …