فراخوان نسان نودینیان به مردم مریوان در مورد خرید چادر برای دختران دانش آموز

فراخوان نسان نودینیان به مردم مریوان!
طبق اطلاعیه شورای هماهنگی تشکلًهای صنفی آموزش و پرورش مریوان مدیران مدارس را مکلف کرده تا از همه خانواده هایی که فرزند دختر کلاس سوم و چهارم دارند مبلغ ١٥٠ هزار تومان برای خرید چادر دریافت کنند.

جدایی جنسیتی، تحمیل قوانین ارتجاعی علیه دختران دانش آموز و معلمان زن، قلدری و ایجاد فضای امنیتی، شهریه اجباری و تحویل کارنامه تحصیلی در ازای پول شیوه رایج حکومت اسلامی است. اما دریافت پول از خانواده ها برای گرفتن چادر«جشن تکلیف» و اجرای سرود سلام فرمانده پدیده جدیدی است که باید قاطعانه با اعتراض والدین، معلمان و دانش آموزان، جواب داده شود.

«جشن تکلیف» آغازی بر نقض سیستماتیک حقوق زنان در ایران زیر نظر قوانین جمهوری اسلامی است. «جشن تکلیف» مراسمی مذهبی است که در پایان ۹ سالگی دختران برگزار می‌شود و در آن تلاش می‌شود تا کودکان بر پیروی از حجاب اجباری و محدودسازی سیستماتیک زنان صحه بگذارند.
در چند سال اخیر «سرود سلام فرماند» به مراسمهای تحمیلی و ارتجاعی افزوده شده است.


مردم شهر مریوان! معلمان مبارز! دانش آموزان!
دانش آموزان و معلمان در خیزش مردمی زن زندگی آزادی نیروی محرکه و فعال در صف مقدم اعتراضات علیه حجاب و عفاف و قوانین اسلامی بودند، و پایه های قوانین اسلامی و حکومت آپارتاید جنسیتی را ضعیف و سست کردند.
متحدانه از دستاوردهای انقلاب زن زندگی آزادی علیه قوانین اسلامی و کودک ستیزی دفاع کنید.
مبارزات جمعی و متحدانه مردم مریوان در نیم قرن گذشته و بویژه در چند سال اخیر زبانزد مردم در کردستان، و نمونه هایی از اتحاد و پیروزی در مقابل حکومت اسلامی و قوانین اسلامی و ارتجاعی است. با فعال کردن قدرت اعتراضی با برپایی تجمع و راه پیمایی علیه ارتجاعیترین قوانین اسلامی «جشن تکلیف» اعتراض کنید. در مقابل تصمیات جلسه هماهنگی برگزاری جشن تکلیف آموزش و پرورش شهر مریوان با نپرداختن پول و حاضر نشدن دختران کلاس سوم و چهارم در «جشن تکلیف» و سرود «سلام فرمانده» بایستید. قاطعانه و متحدانه مانع شرکت دخترانتان در “مراسم” ضد کودک «جشن تکلیف» بشوید.

از فراخوان شورای هماهنگی تشکلهای صنفی که اولیای دانش آموزان را به اعتراض فراخوانده حمایت کنید. شورای هماهنگی تشکلهای صنفی که همواره مدافع حقوق انسانی و مدنی کودکان و دانش آموزان هستند بدرست مردم مریوان را فراخوانده که اجازه ندهند کودکانشان بازیچه نمایش‌ مقامات شوند.
نسان نودینیان
١٩ آبان ١٤٠٢
١٠ نوامبر ٢٠٢٣


ضمیمه فراخوان شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران
دریافت پول از خانواده‌ها برای اجرای سرود سلام فرمانده
تعرض بی‌شرمانه آموزش و پرورش مریوان به سفره خانواده‌ها 
در جلسه هماهنگی برگزاری جشن‌ تکلیف متمرکز شهرستانی آموزش و پرورش مریوان، مدیران مدارس را مکلف کرده تا از  همه خانواده‌هایی که فرزند دختر کلاس سوم و چهارم ابتدایی دارند مبلغ ۱۵۰ هزار تومان  برای خرید چادر دریافت کنند
و در نظر دارند کودکان را برای جشن تکلیف و سلام فرمانده آماده کنند
تحمیل ایدئولوژی مدنظر حاکمیت بر دانش‌آموزان در این پنج دهه از اولویت‌های اصلی آموزش بوده است‌ و اکنون پا فراتر گذاشته‌اند و هزینه القای ایدئولوژی مدنظرشان را مستقیم از سفره مردم دریافت می‌کنند.
شورای هماهنگی تشکلًهای صنفی از اولیای دانش‌آموزان می‌خواهد در برابر این تعرض آشکار معترض شوند و اجازه ندهند کودکانشان بازیچه نمایش‌ مقامات شوند
🔹🔹🔹
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران

اینرا هم بخوانید

“انتخابات” مضحکه‌ای که همواره رسوا است و شکست می‌خورد! نسان نودینیان

در روز جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ انتخابات دوازدهمین دوره مجلس اسلامی و هم‌زمان انتخابات ششمین …