حزب کمونیست کارگری:پرستاران دوم بهمن مقابل وزارت بهداشت تجمع می کنند

  پرستاران ساعت ۹ صبح روز دوم بهمن فراخوان تجمع از سراسر کشور در مقابل وزارت بهداشت در تهران داده اند. با تمام قوا باید آنها را تقویت کرد. پرستاران خواهان عدالت همه جانبه در نظام سلامت، افزایش حقوق، امنیت شغلی و استخدام دائم، لغو اضافه کاری اجباری، استخدام پرستار بیشتر و کاهش فشار کار و بالابردن استاندارد و کیفیت بهداشت در بیمارستان ها و مراکز درمانی، اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، پرداخت فوری چند ماه حقوق معوقه و اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور هستند. باید از این خواست ها و اعتراض بحق ۱۵۰ هزار پرستار حمایت کرد.

امروز بیش از هر زمان لازم است از مبارزات یکدیگر پشتیبانی کنیم. تعدادی از پرستاران در تجمع معلمان بازنشسته شرکت کردند و با شعار ما همه با هم هستیم از آنها پشتیبانی کردند. از معلمان و بازنشستگان، کارگران و کل مردم زحمتکشی که از این وضع به ستوه آمده اند و بویژه خانواده های پرستاران انتظار میرود به هر شیوه ممکن از جمله همراهی با این تجمع از پرستاران حمایت کنند. تنها راه عقب راندن دزدان حاکم تقویت مبارزات عادلانه بخش های مختلف مردم است. یک خواست مهم کل مردم درمان رایگان با کیفیت بالا است. این حق مردم است. این خواستی است که پرستاران را به کل جامعه و جامعه را به پرستاران پیوند میدهد. باید پرچم این خواست را نیز با تمام قوا در همه جا و در هر اعتراضی به اهتزاز درآورد.

ما همه با هم هستیم

حزب کمونیست کارگری ایران

۳۰ دیماه ۱۳۹۵، ۱۹ ژانویه ۲۰۱۷

شنبه ٢ بهمن، ساعت ٩ صبح مقابل وزارت بهداشت (شهرک غرب، بلوار ایوانک)

 

 

پرستاران

اینرا هم بخوانید

Hollow operation, Hollow regime- Bahram Soroush

April 15, 2024 The Islamic Republic’s drone and missile attack on Israel was not a …