فرسودگی 30 درصد از فضاهای آموزشی

مهرالله رخشانی‌مهر رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس حکومت گفته است: 30 درصد از فضاهای آموزشی کشور فرسوده هستند!هنوز مدارس کپیری و کانکسی وحو ددارد! برگرفته از فارس

اینرا هم بخوانید

آکسفام: جمعیت یک درصدی ثروتمندترین افراد جهان طی یک دهه ۴۲ تریلیون دلار اندوخته‌اند

سازمان امدادرسانی آکسفام در آستانه اجلاس گروه ۲۰ در برزیل که یکی از موضوعات اصلی …