فریاد زنی در کرج: مرگ بر خامنه ای!

فقط حدود ۲ دقیقه است. ده بار دیدمش و هربار بیشتر مرا منقلب کرد. ویدیو زن بی حجاب در کرج را میگویم. دیده اید؟

واضح است که از خشم جانش به لب رسیده است. یکه و تنها به وسط خیابان آمده و مکرر و مکرر فریاد میزند: مرگ بر خامنه ای، مرگ بر خامنه ای!

مردم دور او جمع میشوند و با او همدلی میکنند. در میان صحبتش می شود فهمید که از کشتار جوانان به دست حکومت اسلامی خونش به جوش آمده است. همینطور در بین فریاد های مرگ بر خامنه ای از اعتراض به ضایع شدن حق کارگران می شنویم.

این خشم بی پایان، این جسارت و این عصیان در بین مردم بی شک از نشانه های انقلاب است. انقلابی عظیم علیه جمهوری اسلامی که این هیولای مرگ و جهل آیت الله های میلیاردر را از ریشه بیرون درآورد. انقلابی که زنان در صف اول آن هستند. انقلابی زنانه که همه تبعیض ها و نابرابری ها را از جامعه جارو کند. انقلابی که در آن کارگران نه فقط حق ضایع شده خود را خواهند گرفت که آنرا به تحقق آزادی و برابری و رهایی همگان سوق خواهند داد.

مندرج در ژورنال شماره ۳۲

اینرا هم بخوانید

انقلاب زن زندگی آزادی و جنگ حماس و اسرائیل! مصطفی صابر

مندرج در ژورنال شماره ۵۵۰ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده …