فعالین کارگری و مدنی سنندج یاد جان باختگان پلاسکو را گرامی داشتند!

امروز 4 بهمن 1395 در گرامی داشت یاد قربانیان پلاسکو فعالین کارگری و مدنی در مقابل ساختمان مرکزی آتش نشانی سنندج در محله فیض آباد این شهر تجمع کردند. این مراسم با یک دقیقه سکوت آغاز شد. سپس با خواندن شعری به نام من کارگرم مراسم ادامه یادفت. در ادامه مراسم یکی از حضار در گرامی داشت کارگران قربانی و مردم در این حادثه ناگوار سخنرانی کرد.
توجه شما را به گزارش تصویری و سخنرانیهای این تجمع جلب میکنیم.

https://www.facebook.com/komite.kurdstan.wpi/videos/1506330739384635/

 

س

اینرا هم بخوانید

Hollow operation, Hollow regime- Bahram Soroush

April 15, 2024 The Islamic Republic’s drone and missile attack on Israel was not a …