فوت۷۴۰ نفر و مصدومیت ۱۹هزار نفر در جاه ها طی دو هفته. ٨٣ درصد خودروی داخلی

پلیس راه رژیم اعلام کرداز(۲۴ اسفند) تا امروز (۱۳ فروردین) ۷۴۰ نفر در سوانح رانندگی جان خودشان را از دست داده و حدود ۱۹ هزار ۳۲۵ نفر نیز مصدوم شده‌اند.

*درخبردیگری رئیس پلیس راه اعلام کرده ۱۷ درصد خودروهای تصادف کرده منجر به فوت، خارجی و ۸۳ درصد داخلی بوده‌اند. ۳۵ درصد خودروها پژو و ۲۷ درصد پراید بودند که نشان می‌دهد ۶۲ درصد تصادفات را پژو و پراید تشکیل داده‌اند

اینرا هم بخوانید

جمهوری اسلامی هفت نفر را به اتهام مواد مخدر، در زندان‌های کرمان و کرج اعدام کرد

بر اساس گزارشات منتشر شده در مدیای اجتماعی رژیم سحرگاه یک‌شنبه ۲ اردیبهشت هفت زندانی …