فيلم/ واردات ۳۴ هزار خودرو توسط آقازاده ها

https://www.youtube.com/watch?v=InCGhd0Li1w

 

 

 

اینرا هم بخوانید

جمهوری اسلامی روز سه شنبه ۷ زندانی را در بیرجند اعدام کرد

«حال‌وش» گزارش داده در پی انتقال ۱۰ زندانی به بند قرنطینه اجرای حکم در زندان …