فیلم:تجمع مالباختگان سایپا و ایران خودرو

اینرا هم بخوانید

آمریکا شرکت «حکیمان شرق» را به اتهام مشارکت در توسعه تسلیحات شیمیایی ایران تحریم کرد

وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه شرکت تحقیقاتی حکیمان شرق را به دلیل دست‌داشتن در …