فیلم:پایانه تهران تعطیل شد .شعار اعتصاب کنندگان. باجه ها را ببندید..

پایانه تهران تعطیل شد – ۷خرداد ۹۷ شعار اعتصاب کنندگان نترسیدنترسید ما همه با هم هستیم

https://www.youtube.com/watch?v=xBOjLZSWc00

اینرا هم بخوانید

سازمان ملل: نزدیک به یازده میلیون افغان در داخل و بیرون از افغانستان آواره هستند

تعدادی از مهاجرین افغان که از پاکستان به افغانستان برگشت داده شده اند کمشنری عالی …