فیلم اعتراف گیری از زندانی، سند جنایت و شکنجه ی جمهوری اسلامی است

لینک از اینجا

اینرا هم بخوانید

ایسکرا: نه به تابو، ارزیابی هشت مارس