قاتلین کودکان را بایکوت کنید!

اینرا هم بخوانید

عکسی از زلزله ترکیه که جهان را تکان داد

در روزهای اخیر یکی از عکس‌های زلزله ترکیه که در آن مردی دست دختر جان‌باخته …