قزاقستان علیه فقر بپاخاست

مندرج در ژورنال شماره ۱ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده کردن روی تلفن همراه)

در سومین روز اعتراض میلیونی در قزاقستان مردم در حال در هم پیچیدن طومار حاکمان هستند.

تظاهرات در اعتراض به افزایش بهای سوخت خودرو آغاز شد اما سریعا به قیام سراسری علیه حکومت قزاقستان تبدیل گردید و مراکز دولتی مورد هجوم مردم جان به لب رسیده قرار گرفت.

حاکمان جنایتکار برای حفظ سلطه یک درصدی های حاکم دست به کشتار زده و دهها معترض را کشته و هزاران نفر را مجرح کرده اند. دولت قزاقستان برای جان بدر بردن از این اعتراضات خیره کننده دست به دامن مافیای حاکم در کرملین شده تا با مداخله دولت پوتین «تروریستها» را سرکوب کنند.

قزاقستان تنها نیست. دو روز پیش افزایش ۳۵ تا ۴۰ درصدی قیمت نان خشم مردم آذربایجان را برانگیخته و جمعیت وسیعی را به خیابان کشاند. باید منتظر اوج گیری وسیع اعتراضات مردم جان به لب رسیده آذربایجان نیز بود. ناقوس حضور «هیچ بودگان و داغ لعنت خوردگان» که برای زندگی می جنگند علیه دزدان غارتگر یک درصدی به صدا در آمده است.

در کنار قیام در قزاقستان و اعتراض مردم آذربایجان علیه فقر و دیکتاتوری، می شود منظره اعتراضات مردم ترکیه که علیه فقر و سرکوب به میدان آمده اند را به نمایش گذاشت.

اعتراضات هر روزه و سراسری مردم برای در هم پیچیدن حاکمیت فاسدان جنایتکار در ایران را به تصویر اضافه کنید تا قدرت انقلاب برای یک زندگی انسانی، ورای جامعه ای که غارتگران دزد و گردنه بگیران حاکم برای مردم ساخته اند را به چشم ببینید.

قزاقستان تنها نیست. این شیپور انقلاب است که به صدا در آمده است.

اینرا هم بخوانید

چت با “شین”، از خوانندگان ژورنال – کیوان جاوید

مندرج در ژورنال شماره ۷۸۰ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده …