قطعی آب و برق؛ شورش خونین در زندان اهواز

خبرگزاری هرانا – ظرف روزهای گذشته زندانیان زندان اهواز (کلینیک) نسبت به قطعی سراسری آب و برق دست به اعتراض گسترده زدند که این اعتراضات با برخورد خشن گارد ویژه زندان توام با تخریب وسایل زندانیان و انتقال هفت تن از معترضین به سلول انفرادی همراه شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در زندان اهواز معروف به زندان کلنیک واقع در منطقه زرگان اهواز، زندانیان نسبت به قطعی سراسری آب و برق دست به اعتراض گسترده زدند.
یک منبع آگاه در این باره به گزارشگر هرانا گفت: ” درپی اعتراض و اعتصاب زندانیان نهایتأ گارد امنیتی زندان کلنیک به دستور کریمی، ریس زندان با مشایعت دانش (رئیس حفاظت زندان)،مرادی (معاون زندان) و نیازی (رئیس گارد زندان) به طور خاص به بند سیاسی حمله ور شدند. گارد زندان در این سرکوب با باتوم و گاز اشک اور به زندانیان سیاسی و عادی که نزدیک به سیصد زندانی بودند حمله کردند و ضمن ضرب و شتم آنان بسیاری از لوازم شخصی زندانیان را نیز لگد مال کردند یا از بین بردند.”
این منبع مطلع ادامه داد: “در این بین تعدادی از زندانیان که از مواضع خود کوتاه نیامده بودند مورد ضرب و شتم شدید تری واقع شدند و هفت نفر از آنان از چهار روز پیش در انفرادی هستند و همچنان در اعتصاب عذا بسر می برند. همچنین در انفرادی از دادن پتو و لوازم گرمایشی به آنان به دستور رئیس زندان ممانعت کرده اند. در عین اینکه در ان منطقه هنوز قطعی برق، آب و گاز ادامه دارد.”

اینرا هم بخوانید

قصاوتم می کنند- شمی صلواتی

بدون اینکه حتی یک چای تلخ و شیرین با من نوشیده باشند… و من بی‌اعتنا …